ยิ่งให้ ยิ่งได้

การถวายให้กับพระเจ้า และการให้, แบ่งปันผู้อื่นตามหลักการของพระคัมภีร์นั้น มันช่างสวนทางกับตรรกะทางคณิตศาสตร์ และกระแสของโลกนี้เหลือเกิน เมื่อเราคิดว่าเราจะต้องควักเงินของเราออกจากกระเป๋า ความเข้าใจแบบมนุษย์ของเราก็จะใช้คำว่า หักออก หรือลบออกจากจำนวนเงินที่เรามีอยู่ แต่สำหรับพระเจ้าแล้ว พระคัมภีร์กล่าวยืนยันหลายต่อหลายครั้งว่า “ยิ่งให้ ยิ่งได้” พระเจ้าท้าทายให้ลองดูว่าพระเจ้าจะเทพรของพระองค์แก่ผู้ให้ด้วยสมัครใจ เต็มใจ ใจกว้างขวางอย่างไร? พระองค์ปรารถนาท่าทีและหัวใจในการให้มากกว่ามูลค่าของทรัพย์สินที่ให้

วันนี้ ให้เด็กๆ ฝึกฝนความเชื่อของเขาในเรื่องของการถวายและการให้ รู้จักวางแผนในการให้ (ด้วยคิดหมายไว้ในใจ และตามความสามารถของตน) ให้ด้วยท่าทีของการเชื่อฟังทำตามคำสั่งของพระเจ้า และการตอบแทนของพระเจ้าคือพระพรท่วมท้น ดังที่พระคัมภีร์กล่าวว่า “แบบยัดสั่นแน่นพูนล้นเต็มหน้าตักของท่าน”