15 วันแห่งการเฉลิมฉลองพระเยซู

พระเยซู ผู้มีชัยเหนือความตาย เข้าสู่การเริ่มต้นปีใหม่ของไทย

อีสเตอร์ปี 2020 ตรงกับวันที่ 12 เมษายน หนึ่งวันก่อนวันสงกรานต์ของประเทศไทย

อีสเตอร์ปี 2020 เป็นวันที่จะต้องถูกจดจำและจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของเกือบทุกประเทศทั่วโลก เพราะ..

อีสเตอร์ปี 2020 เป็นวันที่ผู้เชื่อแต่ละครอบครัวจะมีโอกาสเฉลิมฉลองการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์ที่บ้าน ไม่ใช่ในตัวอาคารคริสตจักร, กับครอบครัวญาติพี่น้องใกล้ชิด ไม่ใช่กับสมาชิกคริสตจักร ดังนั้น..

อีสเตอร์ปี 2020 ชวนคุณครู คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง พิมพ์ปฏิทินอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันทั้งครอบครัวนี้ ฉวยโอกาสที่เรามีเวลาอยู่ใกล้ชิดกัน มารวมกันเฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์ เฉลิมฉลองการตายและเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูคริสต์ด้วยกัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้ด้วยการใคร่ครวญพระคำของพระเจ้าในหนังสือยอห์นจนถึงเช้าวันอีสเตอร์ และใช้เวลาในช่วงสงกรานต์มาร่วมกันท่องพระคำของพระเจ้า "พระเยซูเป็น..." วันละหนึ่งข้อ เพื่อให้พระเจ้านำทางชีวิตของครอบครัวของเราในปีที่จะมาถึง

อีสเตอร์ปี 2020 จะเป็นอีสเตอร์ที่มีความหมายในครอบครัวของท่านอย่างมากมาย หากท่านได้ใช้เวลาอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันในครอบครัวเพื่อเฉลิมฉลองพระเยซู

อย่าปล่อยให้ใครหรืออะไรมาขโมย.. สิ่งที่พระเยซูทรงทำสำเร็จแล้วบนไม้กางเขนไปจากชีวิตของท่าน!