กิจกรรมวันอีสเตอร์: พระเยซูเป็นขึ้นแล้ว

“พวกท่านแสวงหาคนเป็นในพวกคนตายทำไมเล่า พระองค์ไม่อยู่ที่นี่ แต่ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว”

                                - ลูกา 24:5-6

กิจกรรม

กิจกรรม พระเยซูเป็นขึ้นแล้ว

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • จานกระดาษ 2 ใบต่อเด็กหนึ่งคน
 • รูปพระเยซูเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 1/2 นิ้ว
 • ปากกา กระดาษสี สี และสติกเกอร์หรืออุปกรณ์สำหรับตกแต่ง
 • ที่เจาะรูกระดาษ และเชือกหรือริบบิ้น
 • กาว หรือลวดเย็บกระดาษ

วิธีทำ

 • ก่อนชั้นเรียนคุณครูเตรียมเจาะวงกลมตรงกลางจานกระดาษให้สามารถเปิดแง้มคล้ายๆ ประตูได้ตามที่แสดงในรูป เด็กแต่ละคนจะได้รับจานกระดาษปกติ 1 ใบและจานกระดาษที่เจาะตรงกลางอีก 1 ใบ เพื่อใช้ประกบกันให้มีลักษณะคล้ายอุโมงค์ที่สามารถเปิดด้านหน้าได้
 • ติดรูปพระเยซูที่ตัดเป็นวงกลมแล้วลงตรงกลางจานกระดาษปกติ (ที่ไม่ได้เจาะวงกลม) แล้วพักไว้
 • คว่ำจานกระดาษที่เจาะวงกลมไว้แล้วเหมือนปากอุโมงค์ ระบายสีตกแต่งปากอุโมงค์ (ซึ่งจะเป็นด้านหลังของจานกระดาษ)ให้สวยงาม อาจใช้สติกเกอร์หรือดอกไม้กระดาษตกแต่งเพิ่มเติม
 • หลังจากนั้นเจาะรูด้านบนจานทั้งสองใบ (กรุณาดูให้มั่นใจว่ารูที่เจาะสำหรับแขวนเชือก เป็นรูที่อยู่ตรงกลางด้านบนของจานทั้งสอง เพื่อเมื่อแขวนแล้วจะได้ภาพอุโมงค์ที่มีพระเยซูอยู่ตรงกลางอุโมงค์ ไม่กลับหัวกลับหาง)
 • ประกบจานกระดาษทั้งสองเข้าด้วยกัน อาจใช้กาวหรือลวดเย็บกระดาษก็ได้
 • รอยเชือกหรือริบบิ้นสำหรับแขวน
 • ย้ำความจริงให้เด็กเข้าใจว่า พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์เอาชนะความตาย และมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ พระเยซูไม่เป็นเหมือนพระหรือหัวหน้าศาสนาคนอื่นๆ ที่ตายแล้วตายเลย แต่พระองค์เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ และมีฤทธิ์สามารถช่วยให้เด็กรอดพ้นโทษของบาป และยังเข้าใจและช่วยเหลือพวกเขาได้ในทุกๆ เรื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือความทุกข์ใจที่พวกเขาต้องเผชิญ