ก้อนหินที่เคลื่อนจากอุโมงค์

เพ้นท์ก้อนหิน

สิ่งที่ต้องเตรียม - ก้อนหินที่มีพื้นผิวเรียบ (เพื่อให้ง่ายต่อการเพ้นท์), สีอะครีลิค, พู่กัน, น้ำและกระดาษสำหรับทำความสะอาด

วิธีทำ
- เลือกก้อนหินที่มีขนาดและรูปร่างที่ต้องการ ล้างทำความสะอาดและตากให้แห้ง
- กิจกรรมนี้เราใช้ทำในช่วงการเฉลิมฉลองการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซู ขอให้ครูช่วยให้เด็กคิดถึงภาพสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ทำให้เราระลึกถึงการที่พระเยซูสละชีวิตของพระองค์ยอมตายบนไม้กางเขน และการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูในเช้าวันต้นสัปดาห์ เมื่อเด็กๆ คิดได้แล้วว่าเขาต้องการจะวาดรูปอะไร ครูสามารถแนะนำให้ใช้ดินสอร่างรูปภาพที่ต้องการคร่าวๆ ลงบนก้อนหินก่อนระบายสีลงบนก้อนหินตามจินตนาการของเด็กๆ (หรือครูอาจใช้รูปตัวอย่างก้อนหินนี้ก็ได้)
- ครูสามารถทบทวนเรื่องราวในเช้าวันต้นสัปดาห์ เมื่อพวกผู้หญิงไปที่อุโมงค์ฝังศพพระเยซูแล้วพบว่าก้อนหินที่ถูกปิดอยู่หน้าอุโมงค์ถูกเคลื่อนออกไป และที่นั่นพวกเขาได้พบกับพระเยซูผู้มีชัยชนะเหนือความตาย ก้อนหินที่พวกเขากำลังเพ้นท์อยู่นี้เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งเพื่อช่วยให้เด็กระลึกถึงสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำให้พวกเขาที่บนไม้กางเขน