พระเยซูเป็นขึ้นแล้ว

“พระเยซูเป็นขึ้นแล้ว”

โดย ครูนา (รัตนา ทิสเดล)

คงไม่มีเวลาไหนเหมาะเจาะเท่าเวลานี้ที่เด็กๆ เริ่มปิดภาคเรียน มีใจกระตือรือร้นที่จะต้อนรับหน้าร้อน รอคอยความสนุกสนานของช่วงสงกรานต์ ขอหนุนใจคุณครู คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองทุกท่านที่จะฉวยโอกาสในช่วงหนึ่งสัปดาห์ก่อนวันอีสเตอร์ วางแผนอ่านพระคัมภีร์กับเด็กๆ ใช้เวลาพูดคุยสนทนาถึงเรื่องราวของพระเยซูในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่พระองค์จะทรงถูกตรึงตายบนไม้กางเขน ถูกฝัง และในวันที่สามเป็นขึ้นจากความตาย การอ่านพระคัมภีร์กับเด็กเป็นวิธีหนึ่งที่ผู้ใหญ่สามารถแสดงความรักและให้คุณค่ากับพวกเขาด้วยการใช้เวลาพูดคุย และฟังพวกเขา

พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นชีวิตและการเป็นขึ้นจากตาย คนที่วางใจในเราจะมีชีวิตอีกแม้ว่าเขาจะตายไป” ยอห์น 11:25