บทเรียน : พันธสัญญาของพระเจ้ากับดาวิด

เมื่อกลับบ้านวันนี้หนูจะได้

 • เรียนรู้จักแผนการของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของกษัตริย์ดาวิด
 • ประทับใจความรักและความกระตือรือร้นที่กษัตริย์ดาวิดมีต่อพระเจ้า และซาบซึ้งต่อความเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์
 • มั่นใจว่าหนูเป็นพระนิเวศหรือพระวิหารของพระเจ้า พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยกับหนูและปรารถนาให้หนูมีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัย

ข้อท่องจำ

“ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่า พวกท่านเป็นวิหารของพระเจ้า และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในพวกท่าน”- 1 โครินธ์ 3:16

T I P S สำหรับคุณครู

โคโลสี 3:23-24 “ไม่ว่าพวกท่านจะทำสิ่งใด ก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เหมือนทำต่อมนุษย์ ท่านทั้งหลายก็รู้ว่า ท่านจะได้รับมรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบำเหน็จ เพราะท่านกำลังรับใช้พระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่” สิ่งที่ครูทำในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมสอน การสอน หากทำอย่างเต็มที่และเต็มใจ ก็นับได้ว่าเป็นงานปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่างานรับใช้ไหนๆ  และพระคำตอนนี้หนุนใจครูว่า ท่านจะได้รับมรดกจากพระเจ้าเป็นบำเหน็จ

เกม “สร้างหอคอย”

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • ไม้เสียบลูกชิ้น
 • มะเขือเทศลูกเล็กๆ

วิธีเล่น

 • แบ่งเด็กออกเป็นทีม ทีมละ 3-4 คน
 • แจกไม้เสียบลูกชิ้นและมะเขือเทศลูกเล็กให้แต่ละทีมๆ ละ 30 ชิ้น
 • ให้เด็กช่วยกันวางแผนและสร้างหอคอยโดยใช้ไม้เสียบลูกชิ้นเป็นโครงสร้างและมะเขือเทศเป็นตัวเชื่อม
 • จับเวลาประมาณ 5 นาที
 • ทีมไหนสามารถต่อหอคอยได้สูงที่สุด และมั่นคงที่สุดจะเป็นทีมที่ชนะ

บทนำเรื่อง “มหาราช”

“มหาราช” หรือ The Great ในภาษาอังกฤษเป็นคำที่มหาชนหรือประชาชนถวายให้กับกษัตริย์เพื่อเฉลิมพระเกียรติยกย่องว่ากษัตริย์องค์นั้นๆ เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ สันนิษฐานว่ามาจากคำว่า “มหาราชา” คำว่า “มหาราช” เริ่มถูกใช้ครั้งแรกกับกษัตริย์เปอร์เซียคือพระเจ้าไซรัสที่ 3 และต่อมาที่เรารู้จักและได้ยินกันจนคุ้นหูคือ กษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช ผู้ที่เข้ายึดครองราชอาณาจักรเปอร์เซีย ซึ่งกลายเป็นสมญานามหรือตำแหน่งคู่กายของพระองค์ไป เมื่อไรที่ได้ยินพระนามของพระองค์ก็จะได้ยินคำว่า “มหาราช” ต่อท้ายเสมอ

ส่วนในประเทศไทย เราก็มีกษัตริย์หลายพระองค์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น “มหาราช” ได้แก่ พ่อขุนรามคำแหงมหา ราช กษัตริย์ผู้ประดิษฐ์อักษรไทย สมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้กู้เอกราชของกรุงศรีอยุธยาจากการเสียกรุงให้กับพม่าครั้งแรก สมเด็จพระนารายณ์มหาราชผู้เป็นกษัตริย์ที่มีความปรีชาสามารถ และสร้างความรุ่งเรืองอย่างมากมาย และในราช วงศ์จักรีก็ยังมี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชผู้สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ให้เป็นเมืองหลวง พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์นักวิทยาศาสตร์ของไทย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือพระปิยะมหาราช ผู้นำความเจริญรุ่งเรือง ระบบสาธารณสุข การเลิกทาส และมหาราชองค์ล่าสุดของเราคือ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ถ้าคำว่า มหาราช ถูกใช้กับกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ทำคุณใหญ่หลวงให้แผ่นดิน ครองใจและเป็นที่รักของประชาชน กษัตริย์ดาวิดแห่งอิสราเอลก็น่าจะได้เป็น “มหาราชา” หรือ “มหาราช” อีกพระองค์หนึ่ง หากแต่ในสมัยนั้นยังไม่มีการกำหนดใช้คำนั้นขึ้นมา แต่จากชีวิตของกษัตริย์ดาวิดนั้นคงไม่มีใครสามารถโต้แย้งได้ว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์ หนึ่งของแผ่นดินอิสราเอล และสามารถเป็นมหาราชชองปวงประชาในยุคของพระองค์

เล่าเรื่องจากพระคัมภีร์ (2 ซามูเอล 7:1-29)

หลังจากโอรสของดาวิดที่เกิดจากนางบัทเชบาคนแรกสิ้นชีวิตลง นางได้คลอดบุตรชายอีกคนหนึ่ง แล้วตั้งชื่อเด็กนั้นว่า ซาโลมอน พระเจ้าพอพระทัยและรักเด็กคนนี้
 รูปภาพที่ 1 อยู่มาเมื่อดาวิดประทับอยู่ในพระราชวังของพระองค์ เขาพูดกับนาธันผู้เผยพระวจนะว่า “ดูสิ เราได้อยู่ในวังที่สร้างจากไม้สนสีดาร์ แต่หีบพันธสัญญาของพระเจ้ายังอยู่ในเต็นท์เลย” นาธันจึงพูดกับดาวิดว่า “หากท่านอยากทำอะไรก็จงทำเถิด เพราะพระเจ้าทรงสถิตกับท่าน”

 

 

รูปภาพที่ 2  แต่ในคืนเดียวกันนั้นเอง พระคำของพระเจ้าก็มาถึงนาธันเพื่อให้ไปแจ้งกับดาวิด นาธันจึงบอกดาวิดเรื่องนิมิตและทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าสำแดงแก่เขา “เจ้าอย่าสร้างนิเวศให้เราอยู่ เพราะเราไม่เคยอยู่ในนิเวศนับตั้งแต่วันที่เรานำพาอิสราเอลออกจากอียิปต์ เราได้ย้ายจากเต็นท์นี้ไปเต็นท์โน้น ย้ายจากที่พักนี้ไปที่พักโน้น และไม่ว่าเราได้ย้ายไปไหนก็ตามทั่วอิสราเอล เราไม่เคยพูดสักคำกับพวกผู้วินิจฉัย (ผู้นำของอิสราเอล) คนใดเลยให้สร้างนิเวศด้วยไม้สนสีดาร์ให้แก่เรา” พระเจ้ายังย้ำนาธันให้บอกแก่ดาวิดต่อไปว่า “เราได้นำเจ้ามาจากทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์จากการไล่ต้อนฝูงแพะแกะมาเป็นผู้ปกครองเหนือประชาชน เราได้อยู่กับเจ้าในทุกๆ ที่ที่เจ้าไป เราได้กำจัดศัตรูทั้งหมดของเจ้าออกไปต่อหน้าเจ้า เราจะทำให้เจ้าเป็นคนมีชื่อโด่งดัง เราจะให้อิสราเอลได้อาศัยในผืนดินที่จะไม่ถูกคุกคามอีกต่อไป พวกคนที่กดขี่ข่มเหงก็จะไม่สามารถทำกับพวกเขาอย่างที่เคยทำมาก่อน เราจะปราบปรามศัตรูทั้งหมดของเจ้า

ยิ่งกว่านั้นอีก เราขอบอกเจ้าว่าเราคือพระยาห์เวห์ เราจะเป็นผู้สร้างบ้าน (นิเวศ) ให้เจ้า เมื่อวันเวลาของเจ้าครบกำหนด เจ้าจะไปอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้า และเราจะทำให้เลือดเนื้อเชื้อไขของเจ้า คือบุตรชายคนหนึ่งของเจ้าได้ครองบัลลังก์สืบต่อจากเจ้า และเราจะตั้งอาณาจักรของเขาให้มั่นคง เขาจะเป็นผู้ที่สร้างนิเวศให้กับเรา และเราจะตั้งบัลลังก์ของเขาไว้เป็นนิตย์ เราจะเป็นบิดาของเขาและเขาจะเป็นบุตรชายของเรา เราจะไม่เอาความรักมั่นคงของเราไปจากตัวเขาอย่างที่เราเคยเอาไปจากคนที่อยู่ก่อนเจ้านั้น แต่เราจะให้เขาดำรงอยู่ในนิเวศของเราและอาณาจักรของเราตลอดไป เราจะสถาปนาบัลลังก์ของเขาให้ตั้งมั่นคงตลอดไปเป็นนิตย์”
ดาวิดจึงเข้าเฝ้าพระเจ้าและสรรเสริญยกย่องพระเจ้า เพราะพระองค์ได้สัญญาสิ่งที่ดีเหล่านี้แก่ดาวิด

รูปภาพที่ 3  ดังนั้นดาวิดจึงวางแผนและคิดว่า “ซาโลมอนลูกชายของเรายังเด็กและยังไม่ประสีประสา และนิเวศที่จะสร้างให้กับพระยาห์เวห์จะต้องยิ่งใหญ่รุ่งโรจน์ และมีชื่อ เสียงไปทั่วทุกประเทศ ดังนั้นเราจะต้องเตรียมการไว้ให้” แล้วดาวิดได้จัดเตรียมคนงานจำนวนมากเพื่อตัดหิน ยังจัด เตรียมเหล็กจำนวนมากเพื่อใช้เป็นตะปูและเหล็กหนีบ ทองสัมฤทธิ์จำนวนมากมายมหาศาลเกินกว่าที่จะชั่งน้ำ หนักได้ ใช้ไม้ซุงจากสนสีดาร์จำนวนมากจนไม่สามารถนับได้ ดาวิดได้จัดเตรียมสิ่งที่จะต้องใช้ในการก่อสร้างไว้มากมายก่อนที่เขาจะสิ้นชีวิต

รูปภาพที่ 4 แล้วดาวิดได้เรียกตัวซาโลมอนมาเข้าเฝ้า และสั่งให้เขาสร้างนิเวศถวายพระยาห์เวห์พระเจ้าของอิสราเอล ดาวิดสั่งซาโลมอนว่า “ลูกเอ๋ย! พ่อเองตั้งใจที่จะสร้างนิเวศถวายให้ แก่พระนามของพระยาห์เวห์ แต่พระเจ้าได้ส่งข่าวมาถึงพ่อว่า ‘เจ้าได้ฆ่าคนไปมากมายและตัวเจ้าเองได้ต่อสู้ในสงครามหลายครั้ง ดังนั้นเจ้าจะไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างนิเวศให้กับเรา เพราะเจ้าได้ทำให้เลือดมากมายต้องไหลนองบนแผ่นดินต่อหน้าเรา ดูเถิดลูกชายคนหนึ่งของเจ้าจะเกิดมาจากเจ้า เขาจะได้เป็นคนแห่งความสงบ เราจะให้เขาได้หยุดพักจากการสู้รบกับศัตรูรอบด้าน เพราะเขาจะมีชื่อว่าซาโลมอน (คล้ายกับคำภาษาฮีบรูที่หมายความว่าสันติ) เราจะให้สันติภาพและความสงบสุขแก่อิสราเอลในสมัยของเขา เขาจะสร้างนิเวศถวายแก่พระนามของเรา’ ลูกของพ่อเอ๋ย ขอพระเจ้าสถิตอยู่กับเจ้า และขอพระเจ้ามอบสติปัญญาและความเข้าใจให้กับเจ้า เมื่อพระองค์วางลูกไว้เหนืออิสราเอล เพื่อลูกจะได้เชื่อฟังกฎเกณฑ์ของพระยาห์เวห์พระเจ้าของลูก แล้วลูกจะประสบความสำเร็จ ถ้าลูกระมัดระวังที่จะทำตามคำสั่งสอนและกฎที่พระเจ้าได้สั่งไว้ จงเข้มแข็งและอย่าท้อถอยเลย”
หลังจากนั้นดาวิดได้สั่งผู้นำทั้งหลายของอิสราเอลให้คอยช่วยเหลือซาโลมอนและให้พวกเขาตั้งใจแสวงหาพระยาห์เวห์ ให้ลุกขึ้นและสร้างสถานนมัสการพระเจ้า เพื่อหีบพันธสัญญาของพระเจ้าและเครื่องใช้อันบริสุทธิ์อื่นจะได้นำ มาไว้ในนิเวศที่สร้างขึ้นนี้เพื่อพระนามของพระองค์

 

แผนการแห่งความรอด

เมื่อดาวิดแต่งตั้งให้ซาโลมอนสร้างนิเวศถวายแด่พระนามพระยาห์เวห์ ถ้าหนูสังเกตให้ดีจะเห็นว่าพระสัญญาของพระเจ้าที่ให้ไว้กับดาวิดนั้นสำเร็จเพียงบางส่วนเท่านั้น บุตรชายเลือดเนื้อเชื้อไขของดาวิดที่พระเจ้าสัญญาว่า “เราจะเป็นบิดาของเขา และเขาจะเป็นบุตรของเรา เขาจะดำรงอยู่ในนิเวศของเราและอาณาจักรของเราตลอดไป เราจะสถาปนาบัลลังก์ของเขาให้ตั้งมั่นคงตลอดไปเป็นนิจ” อันที่จริงแล้วนั้นยังเป็นคำพยากรณ์ที่เล็งถึงบุตรองค์เดียวของพระเจ้าที่เข้ามาในโลกนี้คือพระเยซู ผู้ลงมายอมตายบนไม้กางเขน เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากบาปเข้าส่วนกับพระองค์ พระคัมภีร์กล่าวว่าผู้เชื่อเป็นวิหารหรือนิเวศของพระเจ้า พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในทุกคนที่เชื่อพระองค์ นิเวศของกษัตริย์ซาโลมอนเป็นเพียงสิ่งก่อสร้างที่ถูกเผาและทำลายลงได้ แต่นิเวศหรือวิหารที่แท้จริงที่พระเจ้าพูดถึงนั้นเล็งถึงคริสตจักร คริสตจักรที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงสิ่งปลูกสร้างหรือตัวอาคาร แต่คริสตจักรคือผู้เชื่อในพระเยซูทุกคน เราคือร่างกายของพระคริสต์ คือที่ประทับและสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้า และการปกครองของพระเยซูคริสต์จะคงอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์

 

พระคัมภีร์เกี่ยวข้องกับหนูอย่างไร

เมื่อดาวิดต้องการสร้างนิเวศให้เป็นที่ประทับของพระเจ้า ดาวิดวางแผนจัดเตรียมทุกอย่างในช่วงชีวิตของเขาสำหรับผู้สืบเชื้อสายของเขาคือซาโลมอน แต่วันนี้หนูได้เรียนรู้แล้วว่าพระยาห์เวห์มองการณ์ไกลไปกว่านั้นมากมาย พระองค์ได้เตรียมบุตรพระเจ้าสูงสุดเพื่อมาช่วยมนุษย์ และจะปกครองประชากรของพระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์

สำหรับเด็กที่ยังไม่เชื่อ - หากหนูต้องการให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตของหนู สถิตอยู่กับหนูเพื่อหนูจะได้มีชีวิตนิรันดร์ และมีสิทธิ์ในแผ่นดินของพระเจ้าที่จะอยู่ตลอดไปเป็นนิจ หนูสามารถเชื่อและวางใจในพระเยซู บอกกับพระองค์ได้ว่าหนูต้องการให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตของหนู

สำหรับเด็กที่เป็นคริสเตียน - หนูเป็นนิเวศหรือวิหารที่แท้จริงของพระเจ้า เป็นที่ที่พระเจ้าสถิตอยู่ด้วย เพราะฉะนั้นหนูควรจะรักษานิเวศของพระเจ้าก็คือร่างกายหรือตัวของหนูเองให้บริสุทธิ์เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า (เปิดโอกาสให้เด็กอภิปรายว่า เด็กจะรักษาชีวิตของเขาให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรบ้าง เช่น เรื่องสุขภาพร่างกาย เรื่องจิตใจ ความคิด อารมณ์ ฯลฯ)

รูปภาพประกอบ

ข้อกำหนดในการใช้บทเรียนรูปภาพ  เราต้องการให้บทเรียนและรูปภาพประกอบเป็นพระพรสำหรับทุกท่าน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากท่านที่จะไม่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือใช้ในทางที่เบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ของเรา

คำถามอภิปราย

(คำถามไม่เพียงทบทวนเนื้อหาจากบทเรียนเท่านั้น แต่ช่วยกระตุ้นให้เด็กได้คิดใคร่ครวญประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง บางคำถามอาจไม่มีคำตอบผิดหรือถูก แต่ช่วยให้เกิดการอภิปรายกันในห้องเรียน ในขณะเดียวกันเด็กจะได้เรียนรู้ในการแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย)

 1. เมื่อดาวิดกำลังประทับในพระราชวังของตัวเอง และเห็นหีบพันธสัญญาที่อยู่ในเต็นท์ ดาวิดต้องการที่จะทำอะไร?
 2. ดาวิดไปปรึกษาใครเรื่องการสร้างพระนิเวศ?
 3. พระเจ้าสั่งให้นาธันบอกอะไรบ้างแก่ดาวิด?
 4. เมื่อดาวิดได้ฟังสิ่งที่พระเจ้าบอกผ่านนาธัน ดาวิดได้ทำอะไรหลังจากนั้น?
 5. ดาวิดได้สั่งเสียให้ซาโลมอนทำอะไรบ้าง?
 6. หนูคิดว่านิเวศที่กษัตริย์ซาโลมอนสร้างต่างกับนิเวศที่พระเจ้าพยากรณ์ถึงอย่างไร?
 7. ร่างกายของหนูคือพระนิเวศหรือพระวิหารของพระเจ้ามีความหมายว่าอย่างไร และหนูควรรักษาพระนิเวศหลังนี้อย่างไรบ้าง

 

 

กิจกรรม

ร่างกายของฉันคือพระวิหารของพระเจ้า

ลองมาดูกันสิว่า หนูสามารถทำสิ่งใดได้บ้างเพื่อชีวิตของหนูจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า

กิจกรรม

คริสตจักรของพระเจ้า

สิ่งที่ต้องเตรียม

 •  กระดาษ A4
 • ซองจดหมายขนาด 5.5x7 นิ้ว (หรือขนาดใกล้เคียง)
 • ตัวเด็กชายและเด็กหญิง (ตามแบบ)
 • กาว
 • กรรไกร
 • ปากกา
 • สี

วิธีทำ

 • เด็กแต่ละคนจะได้รับ กระดาษ A4 1 แผ่น ซองจดหมาย 1 ซอง และตัวเด็กชายและเด็กหญิงคนละ 1 คู่
 • ให้เด็กระบายสีตกแต่งเด็กชายและเด็กหญิงให้สวยงามตามชอบ และใช้กรรไกรตัดให้ออกมาเป็นตัวตุ๊กตา
 • ทากาวตรงส่วนปลายหัวของเด็กชายและเด็กหญิงประมาณ 1 ซม. นำไปติดบนฝาด้านในของซองจดหมาย และให้สอดตัวตุ๊กตาเข้าไปในซองจดหมาย เมื่อพับปิดซองจดหมายส่วนหัวของตุ๊กตาจะติดอยู่ด้านฝาของซองจดหมาย แต่ส่วนลำตัวจะสามารถเลื่อนขึ้นและลงได้เมื่อเปิดและปิดซองจดหมาย
 • ให้ทากาวซองจดหมายด้านหลัง (ด้านที่ใช้จ่าหน้าจดหมาย) ติดกับส่วนล่างของกระดาษ A4 เพื่อจะใช้เป็นส่วนฐานของตัวอาคารคริสตจักรหรือโบสถ์
 • เมื่อซองจดหมายติดกับกระดาษแล้ว ให้เด็กจินตนาการตกแต่งฐานสี่เหลี่ยมของซองจดหมายให้เป็นเหมือนอาคารคริสตจักรหรือโบสถ์ และเมื่อเปิดฝาซองจดหมายขึ้นมา ส่วนยอดสามเหลี่ยมจะกลายเป็นหลังคา และสิ่งที่ปรากฏออกมาเมื่อเปิดฝาซองก็คือ “วิหารที่แท้จริงของพระเจ้า” นั่นก็คือ ตัวของเด็กๆ เอง
 • อาจวาดรูปไม้กางเขนไว้บนยอดแหลมของหลังคาโบสถ์ และด้านบนของกระดาษให้เขียนคำว่า “คริสตจักรของพระเจ้า” หลังจากนั้นตกแต่งผลงานให้สวยงาม

กิจกรรม

ทำที่บ้าน