บทเรียน : โยนาธานเพื่อนรัก

เมื่อกลับบ้านวันนี้หนูจะได้

 • เรียนรู้จักลักษณะของเพื่อนแท้
 • ประทับใจในมิตรภาพที่โยนาธานและดาวิดมีต่อกัน
 • ตั้งใจที่จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อคนอื่น และเลือกที่จะเป็นเพื่อนหรือมิตรสหายของพระเยซู

ข้อท่องจำ

“บัญญัติของเราคือ จงรักซึ่งกันและกันเหมือนที่เราได้รักพวกท่าน ไม่มีผู้ใดมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้คือการที่เขายอมสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตนเอง”
- ยอห์น15:12-13

T I P S สำหรับคุณครู

ยอห์น 13:1 “พระองค์ทรงรักบรรดาคนของพระองค์ที่อยู่ในโลกนี้ พระองค์ทรงรักเขาทั้งหลายจนถึงที่สุด” พระเยซูเป็นต้นแบบให้แก่เราในเรื่องความรัก และความรักนี้สามารถเป็นคำตอบสำหรับชั้นเรียนของคุณครู ความรักสามารถกระตุ้นให้เด็กตั้งใจร่วมกิจกรรม และลดปัญหาวินัยในชั้นเรียน ความรักสามารถทำให้เด็กรู้สึกได้รับการยอมรับและรู้สึกมั่นคงปลอดภัย ช่วยลดการกลั่นแกล้งหรือล้อเลียนเพื่อนคนอื่น ความรักสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กอยากจะทำในสิ่งที่ดี สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อครูและเพื่อนๆ ความรักของคุณครูสามารถเปลี่ยนแปลงเด็กได้ วันนี้ให้คุณครูแสดงความรัก ความเอาใจใส่ ปฏิบัติต่อเด็กแต่ละคนเช่นที่พระเยซูทรงรักคนของพระองค์จนถึงที่สุด

เกม “งูกินหาง”

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • เนื้อเพลง งูกินหาง

พ่องู : "แม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหน"
แม่งู : "กินน้ำบ่อโศกโยกไปโยกมา"

(พร้อมแสดงอาการโยกตัวไปมา)

พ่องู : "แม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหน"
แม่งู : "กินน้ำบ่อหินบินไปบินมา"

(พร้อมแสดงอาการบินไปบินมา)
พ่องู : "แม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหน”

แม่งู : "กินน้ำบ่อทรายย้ายไปย้ายมา"

(พร้อมแสดงอาการส่ายตัวไปมา)

จากนั้นพ่องูจะพูดว่า

"กินหัวกินหางกินกลางตลอดตัว" 

วิธีเล่น

 • ให้เด็กๆเลือกกันว่าใครจะเป็น “พ่องู” 1 คน และใครจะเป็น “แม่งู” 1 คน
 • เด็กที่เหลือจะเป็น "ลูกงู" เกาะเอว “แม่งู” และต่อแถวเรียงกันจนครบทุกคน
 • จากนั้นให้ พ่องู เริ่มร้องถามตามบทร้องที่เตรียมไว้
 • เมื่อบทเพลงจบ พ่องูจะพูดว่า "กินหัวกินหางกินกลางตลอดตัว" แล้วพ่องูจะวิ่งไล่จับลูกงูที่กอดเอวแม่งูอยู่ ส่วนแม่งูจะต้องคอยป้องกันและปกป้องลูกงูไม่ให้พ่องูจับลูกงูของตนไปได้
 • ถ้าลูกงูคนไหนถูกจับ จะต้องเปลี่ยนมาต่อแถวพ่องูแทน
 • หากพ่องูแย่งลูกงูจากแม่งูได้ทั้งหมด จะถือว่าจบเกมแล้วเริ่มเล่นใหม่ แต่ถ้าหากมีเวลาจำกัด ให้ดูว่า พ่องู หรือ แม่งู มีลูกงู มากกว่ากัน ฝ่ายไหนมีเยอะกว่าเป็นฝ่ายชนะ

บทนำเรื่อง “การคบเพื่อน”

เรื่องมีอยู่ว่า กาฬกรรณี (กา-ระ-กัน-นี) เคยเป็นสหายของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่เล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆ และเป็นศิษย์ร่วมสำนักร่ำเรียนมาด้วยกัน ต่อมาเขาตกทุกข์ได้ยากจึงมาขอทำงานให้กับอนาถบิณฑิก เศรษฐีไว้ใจให้ช่วยเหลืองานทุกอย่าง บรรดาญาติของเศรษฐีกลับไม่พอใจกาฬกรรณีเพราะชื่อของเขามีความหมายแปลว่า “กาลกิณี” ซึ่งกลัวว่าจะเป็นอัปมงคลแก่วงศ์ตระกูล พวกญาติจึงขอร้องให้ไล่คนนี้ออกไปเสีย ท่านเศรษฐีจึงบอกว่า “คนมีการศึกษาไม่ถือเรื่องชื่อหรอก เราจะทิ้งเพื่อนไปเพียงเพราะชื่อเขาไม่เป็นมงคลได้ยังไงกัน”

วันหนึ่งอนาถบิณฑิกเศรษฐีไปบ้านสวนที่ต่างจังหวัด ท่านได้มอบหมายให้นายกาฬกรรณีเป็นผู้ดูแลบ้าน นายกาฬกรรณีได้ข่าวว่าโจรจะมาปล้นบ้าน จึงออกอุบายด้วยการให้ประโคมดนตรีเหมือนมีมหรสพใหญ่บรรเลงตลอดทั้งคืน จนรุ่งสางพวกโจรที่ตั้งใจมาปล้นบ้าน ไม่มีโอกาสเข้าปล้นจึงทิ้งอาวุธไว้แล้วหลบหนีไป วันรุ่งขึ้นเมื่อเศรษฐีเดินทางกลับบ้านได้สอบ ถามคนที่อยู่เรือนจนได้รู้ความจริงว่านายกาฬกรรณีได้วางแผนขับไล่พวกโจรด้วยความเฉลียวฉลาด เศรษฐีได้ทีจึงพูดว่า “เห็นไหม ถ้าเราไล่เพื่อนของเราออกไปตามคำของพวกท่าน ทรัพย์สินของเราคงสูญสิ้นไปมิใช่น้อยในวันนี้ ฉะนั้นชื่อมันไม่มีความสำคัญเท่ากับจิตใจที่เอื้อเฟื้อต่อกันหรอก และเพื่อนที่ดีย่อมปกป้องสมบัติของเพื่อนได้” จากนั้นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีจึงให้เงินเป็นรางวัลแก่นายกาฬกรรณีเป็นจำนวนมาก

 

แหล่งที่มา: บุษบา บงกต “นิทานชาดก เรื่อง “การคบเพื่อน” และลักษณะของ “เพื่อนแท้” 2019 ออนไลน์ https://www.mytimegood.com สืบค้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563

เล่าเรื่องจากพระคัมภีร์(1 ซามูเอล 18:1-11, 19:1-17, 20:1-42)

หลังจากที่ดาวิดฆ่าโกลิอัทสำเร็จและเอาชนะสงครามกับคนฟีลิสเตียในครั้งนั้น ดาวิดได้เข้ามารับใช้ซาอูลในพระราชวัง ดาวิดประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ซาอูลเลยแต่งตั้งให้ดาวิดเป็นหัวหน้าพวกนักรบ โยนาธานลูกชายของซาอูลได้รู้จักสนิทสนมกับดาวิด และรักดาวิดอย่างกับรักชีวิตของเขาเอง เขาจึงทำพันธสัญญาที่จะเป็นเพื่อนแท้กับดาวิด

 รูปภาพที่ 1  เมื่อมีการสู้รบกับชาวฟีลิสเตียอีกครั้ง ดาวิดก็นำทัพไปรบและฆ่าคนฟีลิสเตียไปเป็นจำนวนมาก ดาวิดประสบความสำเร็จในทุกทางมากกว่าบรรดาข้าราชการทั้งสิ้นของซาอูล เขาจึงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเพราะพระยาห์เวห์ทรงสถิตอยู่กับเขา พวกผู้หญิงก็ออกมาร้องรำทำเพลงกันว่า “ซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆ และดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆ” เมื่อซาอูลได้ยินอย่างนั้นเขาก็รู้สึกโกรธไม่พอใจมากที่ได้ฟังประชาชนพูดเช่นนี้ เขารู้สึกอิจฉาและเริ่มคิดที่จะกำจัดดาวิดเสีย

รูปภาพที่ 2  หลังจากนั้นไม่นานซาอูลพยายามฆ่าดาวิดถึงสองครั้งแต่ดาวิดก็หลบหนีได้ทุกครั้ง เมื่อโยนาธานรู้ว่า  ซาอูลพ่อของตนพยายามจะฆ่าดาวิด เพื่อนรักของเขา เขาเลยไปเตือนดาวิดว่า “ท่านพ่อกำลังคิดจะฆ่าท่าน ให้ท่านรีบไปซ่อนตัว” แล้วโยนาธานก็แก้ต่างกับซาอูลว่า “ท่านพ่ออย่าทำร้ายดาวิดเลย เพราะดาวิดไม่เคยทำร้ายท่านเลย และเขาก็รับใช้ท่านมาอย่างดีโดยตลอด พระเจ้าก็สถิตอยู่กับเขา แต่ทำไมท่านพ่อยังคิดที่จะฆ่าดาวิด?” ซาอูลรับฟังคำพูดของโยนาธานและสัญญาว่า “พระยาห์เวห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด ดาวิดจะไม่ถูกฆ่า” แต่เมื่อวิญญาณชั่วกลับเข้ามาหาซาอูลอีกครั้ง เขาก็หลงลืมสัญญาที่ให้ไว้กับโยนาธานและพยายามที่จะฆ่าดาวิดอีก แต่ดาวิดก็หลบหนีไปได้อีกครั้ง

ดาวิดหนีออกมาพบโยนาธาน เขาตัดพ้อว่า “ข้าได้ทำอะไรผิดหรือ? ท่านพ่อของท่านจึงอยากที่จะเอาชีวิตข้า?” โยนาธานตอบว่า “ไม่ใช่อย่างนั้น ท่านจะไม่ตาย เพราะท่านพ่อไม่น่าจะทำอะไรที่ข้าไม่รู้?” ดาวิดจึงตอบกลับไปว่า “พ่อของท่านรู้ว่า ข้าเป็นเพื่อนรักของท่าน พระองค์ก็เลยไม่ได้บอกท่านเพราะกลัวว่าท่านจะเสียใจ’” โยนาธานเลยบอกกับดาวิดว่า “ท่านอยากให้ข้าช่วยอะไร ข้าจะทำตามเพื่อท่าน” ดาวิดจึงบอกแผนการให้โยนาธานฟังว่า “พรุ่งนี้ข้าจะต้องนั่งรับประทานกับพระราชา แต่ข้าจะแอบไปซ่อนตัวอยู่ที่ในทุ่งนาจนถึงเย็นวันที่สาม ถ้าท่านพ่อของท่านสงสัยว่าข้าหายไปก็ให้บอกไปว่า ‘ดาวิดขอลาเพื่อกลับไปเบธเลเฮมเมืองของเขา เพราะครอบครัวเขาจะมีการถวายสัตวบูชาประจำปีที่นั่น’ แล้วถ้าซาอูลตรัสว่า ‘ดีแล้ว’เราก็จะปลอดภัย แต่ถ้าพระองค์โกรธ ก็แสดงว่าพระองค์ตั้งใจคิดการร้ายกับข้า แล้วดาวิดก็ถามต่อไปว่า “ใครจะบอกข้าหล่ะว่าท่านพ่อของท่านตอบท่านอย่างดุดันหรือไม่?”

รูปภาพที่ 3 โยนาธานตอบดาวิดว่า “ข้าจะใช้คนไปแจ้งท่าน แต่ถ้าข้าไม่แจ้งให้ท่านทราบ ก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษแก่ข้าเลย ขอพระเจ้าสถิตกับท่าน ถ้าข้ายังมีชีวิตอยู่ต่อไป ขอให้เรายังคงสำแดงความรักมั่นคงต่อกันและเป็นเพื่อนแท้กันต่อไป แต่ถ้าหากข้าตายก็ขออย่าตัดความรักมั่นคงของท่านที่มีต่อเชื้อสายพงศ์พันธุ์ของข้าตลอดไป” โยนา ธานจึงทำพันธสัญญากับดาวิด พวกเขาให้คำมั่นสัญญากันว่าจะช่วยเหลือดูแลพงศ์พันธุ์ของกันและกัน แล้วทั้งสองจึงวางแผนให้ดาวิดหลบหนีโดยโยนาธานพูดว่า “ให้ท่านไปที่ที่ท่านเคยซ่อนตัวและคอยอยู่ข้างศิลาเอเซล ข้าจะยิงลูกธนูสามดอก และจะใช้เด็กหนุ่มไป ถ้าข้าพูดว่า ‘นี่แน่ะ พวกลูกธนูนั้นอยู่ทางข้างนี้ของเจ้า ไปเอามา’ ท่านก็ปลอดภัยแล้ว ออกมาได้ แต่ถ้าข้าพูดว่า ‘นี่แน่ะ พวกลูกธนูอยู่ข้างหน้าเจ้าโน้น’ ให้ท่านจงรีบหนีไป ขอพระยาห์เวห์ทรงเป็นพยานระหว่างเราตลอดไป” ดาวิดจึงรีบไปซ่อนตัวอยู่ในทุ่งนา

เมื่อถึงเวลารับประทานอาหาร ซาอูลประทับบนพระที่นั่งของพระองค์ แต่ที่ของดาวิดว่างอยู่ ในวันนั้นซาอูลไม่ได้พูดอะไร แต่วันรุ่งขึ้นที่นั่งของดาวิดก็ยังคงว่างอยู่ ซาอูลตรัสกับโยนาธานว่า “ทำไมดาวิดไม่ได้มาร่วมรับ ประทานอาหาร” โยนาธานทูลตอบซาอูลว่า “ดาวิดได้ขอลากลับไปยังเบธเลเฮม เพราะครอบครัวของเขามีพิธีถวายสัตวบูชา” ซาอูลก็โกรธ และพูดกับโยนาธานว่า “ข้าหรือจะไม่รู้ว่าเจ้าเข้าข้างดาวิด เจ้าเองไม่รู้หรือว่าตราบใดที่ดาวิดยังมีชีวิตอยู่ ตัวเจ้าหรือราชอาณาจักรของเจ้าก็จะไม่มั่นคง เพราะฉะนั้นจงใช้คนไปจับเขามาให้ข้า เพราะเขาจะต้องตายแน่” โยนาธานจึงทราบว่าซาอูลทรงอยากจะฆ่าดาวิด พอรุ่งเช้าโยนาธานก็รีบออกไปที่ทุ่งนาตามที่นัดหมายไว้กับดาวิด โดยมีเด็กคนหนึ่งไปด้วย โยนาธานก็ยิงธนูดอกหนึ่งไปข้างหน้าเด็กนั้น แล้วโยนาธานร้องตะโกนเสียงดังว่า “พวกลูกธนูอยู่ข้างหน้าเจ้าโน้น” เด็กนั้นไม่รู้เรื่องมีแต่โยนาธานและดาวิดเท่านั้นที่รู้

  รูปภาพที่ 4 เมื่อเด็กนั้นวิ่งไป ดาวิดก็ออกมาจากก้อนหินซบหน้าลงถึงดินแล้วย่อตัวลงสามครั้ง และทั้งสองจูบร่ำลาและร้องไห้เสียใจที่ต้องจากกัน โยนาธานจึงตรัสกับดาวิดว่า “จงไปโดยสวัสดิภาพเถิด เพราะเราทั้งสองได้ปฏิญาณไว้แล้วในพระนามแห่งพระยาห์เวห์ว่า พระยาห์เวห์จะทรงเป็นพยานระหว่างเราและระหว่างพงศ์พันธุ์ของท่านกับพงศ์พันธุ์ของเราสืบไปเป็นนิตย์” หลังจากนั้นดาวิดจึงลุกขึ้นแล้วจากไป

 

แผนการแห่งความรอด

ถ้าหนูลองคิดถึงสถานการณ์ของโยนาธานกับดาวิดในเวลานั้น พระเจ้าสำแดงให้ดาวิดรู้แล้วว่าเขาเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมให้เป็นกษัตริย์องค์ต่อไป ขณะที่โยนา ธานเป็นลูกชายคนโตของซาอูล เขาคือทายาทผู้ที่จะสืบราชสมบัติของซาอูล ที่จริงแล้วสองคนนี้ควรจะเป็นคู่แค้นหรือศัตรูที่ต้องช่วงชิงบัลลังค์กัน แต่เขาทั้งสองกลับกลายเป็นเพื่อนรักที่ไม่คิดเห็นแก่ประโยชน์ของตน แต่ยอมเสียสละและสัตย์ซื่อต่อเพื่อนของตน ทั้งสองถึงขนาดทำพันธสัญญาต่อกันที่จะช่วยเหลือดูแลพงศ์พันธุ์ลูกหลานของกันและกัน พระคัมภีร์กล่าวว่าไม่มีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือการยอมสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตน ความรักเช่นนี้เองเป็นความรักที่พระเยซูสำแดงแก่มวลมนุษย์ แก่ครูและหนู คือการที่พระองค์ยอมสละบัลลังค์บนสวรรค์ของพระองค์ ลงมาในโลกนี้และยอมเสียสละชีวิตของพระองค์เองตายบนไม้กางเขน เพื่อช่วยครูและหนูและทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์ให้รอดพ้นจากโทษของบาปและรับชีวิตนิรันดร์ เป็นมิตรสหายของพระองค์

 

พระคัมภีร์เกี่ยวข้องกับหนูอย่างไร

หนูเคยมีเพื่อนแท้อย่างโยนาธานไหม? หรือหนูอยาก จะมีเพื่อนแท้แบบโยนาธานบ้างไหม? หากหนูอยากมีเพื่อนแท้ หนูเองจะต้องเป็นเพื่อนที่ดีต่อคนอื่นๆ ก่อน เป็นเพื่อนที่รักอย่างจริงใจ เมื่อเพื่อนทำไม่ดีกับหนู หนูยินดีที่จะให้อภัยเพราะหนูรักเขา เมื่อเขาเสียใจหรือทุกข์ใจ หนูสามารถปลอบโยนหรือนั่งใกล้ๆ เป็นเพื่อนเขา เมื่อเพื่อนมีปัญหา หนูสามารถช่วยเพื่อนคิดว่าจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรดี เพื่อนไม่อิจฉาเพื่อน ไม่เห็นแก่ตัว ถ้าหนูเป็นเพื่อนที่ดี หนูก็จะมีเพื่อนที่ดี

สำหรับเด็กที่ยังไม่เป็นคริสเตียน - หนูรู้ไหมว่ายังมีเพื่อนที่ดี่ที่สุดอีกคนหนึ่งอยากเป็นเพื่อนกับหนู เพื่อนคนนี้สามารถจะอยู่กับหนูในทุกหนแห่ง และทุกเวลา เพื่อนคนนี้คือพระเยซู พระองค์เป็นมิตรแท้ที่มีความรักยิ่งใหญ่ต่อครูและหนู วันนี้หนูสามารถต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดจากบาปของหนู และให้พระองค์เป็นเพื่อนแท้ของหนูได้

สำหรับเด็กที่เป็นคริสเตียนแล้ว - ในพระคัมภีร์ยังกล่าวไว้ว่า พระเยซูเรียกทุกคนที่ทำตามคำสอนของพระองค์ว่าเป็นมิตรสหาย ในวันนี้หนูได้รู้จักพระเจ้าแล้ว หนูสามารถทำตามคำสั่งสอนที่หนูได้เรียนหรือได้อ่านจากพระคัมภีร์ หากหนูทำเช่นนั้นพระเยซูจะเรียกหนูว่า “เป็นมิตรสหายของพระองค์”

รูปภาพประกอบ

ข้อกำหนดในการใช้บทเรียนรูปภาพ  เราต้องการให้บทเรียนและรูปภาพประกอบเป็นพระพรสำหรับทุกท่าน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากท่านที่จะไม่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือใช้ในทางที่เบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ของเรา

คำถามอภิปราย

(คำถามไม่เพียงทบทวนเนื้อหาจากบทเรียนเท่านั้น แต่ช่วยกระตุ้นให้เด็กได้คิดใคร่ครวญประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง บางคำถามอาจไม่มีคำตอบผิดหรือถูก แต่ช่วยให้เกิดการอภิปรายกันในห้องเรียน ในขณะเดียวกันเด็กจะได้เรียนรู้ในการแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย)

 1. หนูคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุทำให้ซาอูลคิดจะฆ่าดาวิด?
 2. โยนาธานได้ทำพันธสัญญาอะไรไว้กับดาวิด?
 3. หนูคิดว่าโยนาธานต่างจากซาอูลผู้เป็นพ่ออย่างไรบ้าง?
 4. โยนาธานได้ใช้อะไรเป็นสัญลักษณ์ว่าดาวิดปลอดภัยจากซาอูลแล้วหรือให้ดาวิดหนีไป?
 5. สุดท้ายแล้วดาวิดรู้สึกอย่างไรเมื่อรู้ว่าจะต้องจากกับเพื่อนรักอย่างโยนาธาน?
 6. หนูคิดว่าเพื่อนแท้อย่างโยนาธานมีลักษณะอย่างไร?
 7. หนูคิดว่าหนูจะเป็นเพื่อนที่ดีได้อย่างไรบ้าง?

 

 

กิจกรรม

เพื่อนของฉัน

ให้คุณครูจับคู่เด็กในชั้นเรียน แล้วให้เด็กแต่ละคู่สัมภาษณ์คู่ของตน  แล้วเติมคำตอบลงในช่องว่าง เพื่อเด็กจะได้มีโอกาสรู้จักเพื่อนในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น

กิจกรรม

สายข้อมือแห่งมิตรภาพ (Friendship Bracelet)

วิธีทำ

 1. เลือกไหมพรมสีต่างๆ ตามชอบ
 2. วัดและตัดไหมพรมให้มีความยาว 100 ซม.จำนวน 2 เส้นและ 40 ซม.จำนวน 1 เส้น
 3. รวบไหมพรมทั้งสามเส้นผูกให้เป็นปมที่ปลาย แล้วยึดไว้กับที่ (พื้นโต๊ะ) ด้วยเทปกาว
 4. แยกไหมพรมออกเป็นสามแฉก ให้เส้นที่สั้นที่สุดอยู่ตรงกลาง
 5. พันไหมพรมเส้นซ้ายมือทับเส้นที่อยู่ตรงกลาง แล้วสอดไหมข้างใต้ทำเป็นห่วง แล้วดึงปลายกลับไปด้านซ้ายมือจนสุด
 6. สลับพันไหมพรมเส้นขวามือทับไหมเส้นกลาง แล้วสอดไหมข้างใต้ทำเป็นห่วงแล้วดึงปลายกลับไปด้านขวามือจนสุด
 7. ถักสลับข้างซ้ายและขวาต่อไปจนสายข้อมือยาวพอสามารถพันรอบข้อมือเด็กได้
 8. ผูกปมที่ปลายของสายข้อมือ แล้วแกะเทปกาวด้านบนออก นำปลายทั้งสองข้างวัดรอบข้อมือแล้วผูกปมให้พอดีกับข้อมือเด็ก เท่านี้ก็จะได้สายข้อมือมิตรภาพสีสันสวยงาม

 

หมายเหตุ: การถักสายข้อมือมิตรภาพเป็นการช่วยฝึกสมาธิเด็ก ช่วยส่งเสริมการทำงานประสานกันระหว่างกล้ามเนื้อมือและตา และมักจะให้เด็กๆ ฝึกถักเพื่อนำไปมอบให้เพื่อนๆ เพื่อสร้างเสริมมิตรภาพระหว่างกัน

สามารถดูวิธีทำได้จาก

 • DIY Friendship Bracelets for Beginners https://youtu.be/u5knLsLjlaE
 • ถักสร้อยข้อมือ 3 แบบสวยๆ DIY lanyard bracelet 3 beautiful designs https://youtu.be/_Do_2JGTcyc

กิจกรรม

ทำที่บ้าน