ข้อท่องจำ : 1 โครินธ์ 6:20

“พระเจ้าได้ซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูง เหตุฉะนั้นท่านจงถวายพระเกียรติแด่ พระเจ้าด้วยร่างกายของท่าน”-1 โครินธ์ 6:20