ข้อท่องจำ : เฉลยธรรมบัญญัติ 31:8

“ผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเจ้า พระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วย พระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลว หรือทอดทิ้งท่านเสีย อย่ากลัวและอย่าขยาดเลย”-เฉลยธรรมบัญญัติ 31:8