ข้อท่องจำ : อพยพ 20:2-3

“เราคือพระเจ้าของเจ้า ผู้ได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์คือจากแดนทาส อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา”-อพยพ 20:2-3