ข้อท่องจำ : อิสยาห์ 52:7

“เท้าของผู้นำข่าวดีมาก็งามสักเท่าใดที่บนภูเขา ผู้โฆษณาสันติภาพ ผู้นำข่าวดีของเรื่องดี ผู้โฆษณาความรอด”-อิสยาห์ 52:7