อบรมครูรวี “คริสตมาสปาร์ตี้” บทเรียนคริสตมาสชุดใหม่

ทอรี่เป็นเด็กที่เร่ร่อนชีวิตไร้ซึ่งความหวัง เขาได้พบพระเยซูคริสต์ก่อนที่จะพบกับความตาย เด็กๆอีกมากมายที่กำลังรอพบพระเยซูคริสต์ แล้วท่านจะรออะไร!! "มาอบรมกับเรา เพื่อเตรียมตัวเตรียมใจส่งต่อข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์ไปถึงเด็กๆ" #สำหรับโซนเชียงรายค่ะ

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CEF เชียงราย  โทร 053-714747