แจ้งชำระเงิน

รายละเอียดการโอนเงิน    (ไฟล์ขนาดไม่เกิน 512 KB และ เป็นไฟล์ภาพนามสกุล jpg,jpeg,png,gif เท่านั้น)