ทีมงานของเรา

"ครูนา"  ผู้เขียนและเรียบเรียง

 • เป็นคนกรุงเทพฯ แต่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
 • เรียนจบศาสนศาสตร์ทั้งปริญญาตรีและโทจาก Southern California Seminary สหรัฐอเมริกา
 • มีโอกาสรับใช้พระเจ้าทั้งในองค์การคริสเตียน โรงเรียน และคริสตจักรนานเกือบยี่สิบปี
 • รักการเรียน และชอบสอน (โดยเฉพาะเด็กๆ) เป็นชีวิตจิตใจ
 • ปัจจุบันแต่งงานและมีลูกชายน่าทึ่ง 2 คน

"ครูมะเหมี่ยว (ภัทรยาณี เสียงหวาน)"  ผู้วาดภาพ (ในปฐมกาล, บรรพบุรุษ)

 • เป็นคนกาญจนบุรีโดยกำเนิด ปัจจุบันรับใช้ที่คริสตจักรเมืองกาญจนบุรี
 • เรียนจบวิทยาลัยช่างศิลป์ และปริญญาตรีศาสนศาสตร์จากพระคริสตธรรมกรุงเทพฯ และ  ศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ
 • มีภาระใจในการทำงานกับเด็ก ชนกลุ่มน้อย คนต่างด้าว และเด็กยากไร้  รวมถึงงานวรรณกรรม และสื่อการสอนดีๆ สำหรับเด็ก

"ครูอ้อย (จินดา สุวิวัฒน์ธนกลุ)"  ผู้วาดภาพ (พระเจ้าสร้างฑูตสวรรค์ และโนอาห์)

 • เรียนจบสถาปัตย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปัจจุบันใช้ชีวิตอยู่ที่นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
 • รับใช้พระเจ้าในการเป็นนักออกแบบมืออาชีพ วาดรูป เขียนหนังสือ
 • ผลงานที่ถูกตีพิมพ์ - ทายสิ..ฉันคือใคร, ที่แท้ทั้งหมดเป็นอยู่ โดยสำนักพิมพ์ดอกหญ้า

"ครูเปีย"  ผู้วาดภาพ (โยเซฟ และโยชูวา)

 • เป็นคนเชียงราย ชีวิตวนเวียนอยู่กับคริสตจักรและงานรับใช้มาตั้งแต่ยังเล็ก
 • เรียนจบปริญญาตรีศาสนศาสตร์จากพระคริสตธรรมกรุงเทพ

"พี่จิ๊บ (พงศธร แสนวรรณ)"  ผู้วาดภาพ (โมเสส I&II)

 • จบการศึกษา : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
 • ปัจจุบันทำงานฟรีแลนซ์ วาดภาพประกอบ/ธุรกิจส่วนตัว
 • นิมิตในงานรับใช้เกี่ยวกับเด็ก : อยากให้เด็กมีการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ และหาความรู้จากการอ่านมากขึ้นครับ

"พี่อุทัย (อุทัย เล่าวิริยะธนชัย)"  ผู้วาดภาพ

 • เป็นคนเชียงราย ชอบวาดรูปมาตั้งแต่สมัยเด็กๆ
 • เรียนจบด้านศิลปะจากโรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ จ.เชียงใหม่
 • เป้าหมายที่อยากทำมากที่สุดในชีวิตคือ การวาดรูปภาพประกอบสื่อการสอน
 • ด้วยความหวังว่าคนไทยและเด็กไทยจะชื่นชอบผลงานที่ได้เห็น
 • ปัจจุบันอยู่ที่เชียงของ แต่งงานและมีลูกสาวน่ารัก 1 คน