บทเรียน : กำเนิดอิสราเอล

350.00 ฿

ในชุดประกอบด้วย

  • หนังสือบทเรียนชุดกำเนิดอิสราเอล พร้อมแผ่นภาพ ชุดละ 300 บาท
  • ค่าจัดส่ง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทเรียนแต่ละบทมีเนื้อหาครอบคลุมกระบวนการเรียนรู้ของเด็กคือการได้ยิน ได้เห็น ได้คิด ได้พูด ได้ลงมือทำ กิจกรรมที่ให้เด็กมีประสบการณ์ในการพัฒนาความสามารถในแขนงต่างๆ โดยมีเป้าหมายให้เด็กสามารถจดจำ เชื่อมโยงเข้ากับชีวิต และให้พระคำของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆ ให้เจริญงอกงาม และเกิดผล

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 g
ขนาด 30 × 55 × 4 cm