ชุดสื่อการสอนคณะข่าวดี

1,100.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดสื่อคณะข่าวดี 1 ชุด จะประกอบด้วย เพลง, ซีดีเพลง, ข้อท่องจำ, เกมทบทวน, สื่อการสอนมิชชั่น และคู่มือการใช้สื่อ ซึ่งสามารถสอนได้ 12 สัปดาห์

(พิเศษ! ซื้อชุดสื่อคณะข่าวดี สามารถยืมบทเรียนสอนควบคู่กับชุดสื่อคณะข่าวดีนั้นได้ ฟรี)

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 200 g