สื่อเพื่อการประกาศ : หนังสือไม่มีคำเขียน

35.00 ฿

สื่อเพื่อการประกาศ : หนังสือไม่มีคำเขียน

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือไม่มีคำเขียน  เป็นสื่อที่ใช้เพื่อการประกาศกับเด็กเป็นหนังสือเล่มเล็กๆที่ไม่มีตัวหนังสือเลย แต่จะมีสีทั้งหมด 5 สี คือ สีทอง,สีมืด,สีแดง,สีสะอาดและสีเขียว และจะมีคู่มืออธิบายความหมายของแต่ละสี เพื่อช่วยให้ครูสามารถประกาศกับเด็กและนำเขามาถึงความรอดในพระเยซูคริสต์ได้

 

ในชุดประกอบด้วย

  • หนังสือไม่มีคำเขียน  เล่มละ 30 บาท
  • ค่าจัดส่ง  เล่มละ 5 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 150 g