เอลียาห์ (Elijah) 6 บทเรียน(แผ่นภาพ)

600.00 ฿

เอลียาห์ (Elijah) 6 บทเรียน : ชุดแผ่นภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอลียาห์ (Elijah) 6 บทเรียน

  1. ข่าวประหลาดของเอลียาห์
  2. เอลียาห์ทำการต่อสู้กับพระเทียมเท็จ
  3. เอลียาห์หนีพระนางเยเซเบล
  4. เอลียาห์+สวนองุ่นของนาโบท
  5. เอลียาห์ขึ้นสวรรค์
  6. เอลียาห์สนทนากับพระเยซูเจ้า

ในชุดประกอบด้วย : 

 • แผ่นภาพ พร้อม คู่มือ ชุดละ 550 บาท
 • ค่าจัดส่ง 50 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 g