บทเรียนมิชชันนารี : กล้าเพื่อพระเจ้า (I Dare) 5 บทเรียน (แผ่นภาพ)

600.00 ฿

บทเรียนมิชชันนารี : กล้าเพื่อพระเจ้า (I Dare) 5 บทเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทเรียนมิชชันนารี : 

กล้าเพื่อพระเจ้า (I Dare) 5 บทเรียน

  1. พระเจ้าตอบปฏิเสธด้วยหรือ ?
  2. แม้แตเ่ด็กเล็กๆ
  3. สิ่งที่เป็นนิรันดร์
  4. ขอจากพระบิดาก็พอ
  5. การคุ้มครองที่มองไม่เห็น

ในชุดประกอบด้วย

  • แผ่นภาพ พร้อม คู่มือ ชุดละ 550 บาท
  • ค่าจัดส่ง 50 บาท