พระเยซูพระผู้ช่วยและเพื่อน(Jesus My Savior and Friend)(แผ่นภาพ)

600.00 ฿

พระเยซูพระผู้ช่วยและเพื่อน(Jesus My Savior and Friend)

รายละเอียดเพิ่มเติม

พระเยซูพระผู้ช่วยและเพื่อน(Jesus My Savior and Friend)

  1. Jesus Forgives the Sin of a Paralyzed Man
  2. Jesus Cares for His Disciples the Stom
  3. Jesus Meet a Samaritan Woman
  4. Jesus Heals the Centurin’s Servant
  5. Jesus Answers a Lawyes’s Ques

ในชุดประกอบด้วย : 

  • แผ่นภาพ พร้อม คู่มือ ชุดละ 550 บาท
  • ค่าจัดส่ง 50 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 g