บทเรียน ผู้วิฉิจฉัย (อีบุ๊ค : eBook)

200.00 ฿

บทเรียนผู้วินิจฉัย จะแสดงให้เด็กๆ เรียนรู้ว่ารู้ว่าพระเจ้าเกลียดชังความบาป แต่ในขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นพระเจ้าที่เมตตาและรักประชากรของพระองค์

รายละเอียดเพิ่มเติม

อีบุ๊ค (E-Books) : หนังสืออิเล็กทรอกนิกส์พระคำแสนสนุก ฉบับที่ 7 “ผู้วินิจฉัย”
บทเรียนผู้วินิจฉัย จะแสดงให้เด็กๆ เรียนรู้ว่ารู้ว่าพระเจ้าเกลียดชังความบาป แต่ในขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นพระเจ้าที่เมตตาและรักประชากรของพระองค์

บทเรียนประกอบไปด้วย บทเรียน

  • เดโบราห์และบาราค
  • กิเดโอน
  • แซมสันชาวนาศีร์
  • แซมสันสละชีวิต