บทเรียน กำเนิดอิสราเอล(อีบุ๊ค : eBook)

200.00 ฿

บทเรียนกำเนิดอิสราเอล  จะแสดงให้เด็กๆ เห็นว่าพระเจ้าอวยพรผุ้ที่เชื่อฟังและรักพระองค์ เด็กๆ สามารถมั่นใจว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อและรักษาสัญญาของพระองค์เสมอ

คำอธิบาย

อีบุ๊ค (E-Books) : หนังสืออิเล็กทรอกนิกส์พระคำแสนสนุก ฉบับที่ 1 “ในปฐมกาล”
บทเรียนในปฐมกาล จะแสดงให้เด็กๆ เห็นถึงความยิ่งใหญ่และฤทธานุภาพของพระเจ้า  ได้รู้ว่าพระเจ้าทรงรักสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง และพระเจ้ามีแผนการพิเศษสำหรับมนุษย์ทุกคน ทำให้เด็กๆ ภูมิใจที่พระเจ้าสร้างเด็กแต่ละคนอย่างที่เค้าเป็น

บทเรียนประกอบไปด้วย บทเรียน

  • พระเจ้าสร้างทูตสวรรค์
  • พระเจ้าสร้างเธอและฉัน
  • ความบาปครั้งแรก
  • น้ำท่วมโลก