บทเรียน กำเนิดอิสราเอล(อีบุ๊ค : eBook)

200.00 ฿

บทเรียนกำเนิดอิสราเอล  จะแสดงให้เด็กๆ เห็นว่าพระเจ้าอวยพรผุ้ที่เชื่อฟังและรักพระองค์ เด็กๆ สามารถมั่นใจว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อและรักษาสัญญาของพระองค์เสมอ

รายละเอียดเพิ่มเติม

อีบุ๊ค (E-Books) : หนังสืออิเล็กทรอกนิกส์พระคำแสนสนุก ฉบับที่ 2 “กำเนิดอิสราเอล “
บทเรียนกำเนิดอิสราเอล  จะแสดงให้เด็กๆ เห็นว่าพระเจ้าอวยพรผุ้ที่เชื่อฟังและรักพระองค์ เด็กๆ สามารถมั่นใจว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อและรักษาสัญญาของพระองค์เสมอ

บทเรียนประกอบไปด้วย บทเรียน

  • พระเจ้าเรียกอับราฮัม
  • การถวายอิสอัค
  • เอซาวและยาโคบ
  • ชื่อใหม่ของยาโคบ