บทเรียน พระเยซูบังเกิด (อีบุ๊ค : eBook)

200.00 ฿

อีบุ๊ค (E-Books) : หนังสืออิเล็กทรอกนิกส์พระคำแสนสนุก บทเรียน เล่มที่ 20 “พระเยซูบังเกิด”
บทเรียนนี้จะแสดงให้เด็กๆ เข้าใจว่า
  • พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าเกิดจากหญิงพรหมจารี
  • เด็กๆ จะเห็นคุณค่าในตัวเอง  ไม่ว่าเป็นใครมาจากที่ไหน  พระเจ้าทรงรักและส่งพระเยซูคริสต์ลงมาเพื่อหนู
  • เชื่อและวางใจในพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของหนู

รายละเอียดเพิ่มเติม

อีบุ๊ค (E-Books) : หนังสืออิเล็กทรอกนิกส์พระคำแสนสนุก บทเรียน เล่มที่ 20 “พระเยซูบังเกิด”
บทเรียนนี้จะแสดงให้เด็กๆ เข้าใจว่า
  • พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าเกิดจากหญิงพรหมจารี
  • เด็กๆ จะเห็นคุณค่าในตัวเอง  ไม่ว่าเป็นใครมาจากที่ไหน  พระเจ้าทรงรักและส่งพระเยซูคริสต์ลงมาเพื่อหนู
  • เชื่อและวางใจในพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของหนู

 

บทเรียนประกอบไปด้วย บทเรียน

  • พระเยซูบังเกิด
  • พระเยซูกษัตริย์องค์ใหม่
  • พระเยซูในวัยเยาว์
  • พระเยซูถูกกทดลอง