บทเรียน โยชูวา (อีบุ๊ค : eBook)

200.00 ฿

บทเรียนโยชูวา จะแสดงให้เด็กๆ เรียนรู้ว่ารู้ว่าพระเจ้าสามารถใช้คนเล็กน้อยในงานของพระองค์ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

อีบุ๊ค (E-Books) : หนังสืออิเล็กทรอกนิกส์พระคำแสนสนุก ฉบับที่ 6 “โยชูวา”
บทเรียนโยชูวา จะแสดงให้เด็กๆ เรียนรู้ว่ารู้ว่าพระเจ้าสามารถใช้คนเล็กน้อยในงานของพระองค์ได้

บทเรียนประกอบไปด้วย บทเรียน

  • ราหับกับผู้สอดแนม
  • พิชิตกำแพงเมืองเยรีโค
  • ความบาปของอาคาน
  • แผ่นดินพันธสัญญา