บทเรียนมิชชั่น ชีวิตของหมอบรัดเล่ย์ (อีบุ๊ค : eBook)

200.00 ฿

บทเรียนมิชชั่น”ชีวิตของหมอบรัดเล่ย์”
บทเรียนนี้จะแสดงให้เด็กๆ รู้ว่า
  • เรียนรู้ถึงการยอมเสียสละของพระเยซูซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับครอบครัวหมอบรัดเล่ย์
  • เข้าใจว่าการเป็นพยานเรื่องของพระเยซู เป็นหน้าที่ของผู้เชื่อทุกคนรวมทั้งตัวครูและหนูด้วย
  • ยอมเสียสละเพื่อผู้อื่น เพราะความรักที่หนูมีต่อพระเยซู

รายละเอียดเพิ่มเติม

อีบุ๊ค (E-Books) : หนังสืออิเล็กทรอกนิกส์พระคำแสนสนุก บทเรียนมิชชั่น”ชีวิตของหมอบรัดเล่ย์”
บทเรียนนี้จะแสดงให้เด็กๆ รู้ว่า
  • เรียนรู้ถึงการยอมเสียสละของพระเยซูซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับครอบครัวหมอบรัดเล่ย์
  • เข้าใจว่าการเป็นพยานเรื่องของพระเยซู เป็นหน้าที่ของผู้เชื่อทุกคนรวมทั้งตัวครูและหนูด้วย
  • ยอมเสียสละเพื่อผู้อื่น เพราะความรักที่หนูมีต่อพระเยซู

บทเรียนประกอบไปด้วย บทเรียน

  • จากบ้านเกิดสู่แดนสยาม
  • หมอผู้ยอมเสียสละ
  • การช่วยกู้ของพระเจ้า
  • รอดโดยพระคุณ