บทเรียนมิชชั่น คุณหมอที่เป็นมากกว่าหมอ (อีบุ๊ค : eBook)

200.00 ฿

บทเรียนมิชชั่น“คุณหมอที่เป็นมากกว่าหมอ”  ชีวิตของอาจารย์หมอเฮนรี่ ไบรเดนทอล
บทเรียนนี้จะแสดงให้เด็กๆ เข้าใจว่า
  • เข้าใจว่าความรอดได้รับโดยพระคุณพระเจ้า เพราะความเชื่อ ไม่ใช่โดยการกระทำหรือความดีที่เราทำ
  • ซาบซื้งในพระคุณของพระเจ้า และปรารถนาจะให้ผู้อื่นได้รับพระคุณของพระเจ้าเช่นกัน
  • ตั้งใจที่จะออกไปบอกเล่าเรื่องข่าวดีของพระเยซูให้เพื่อนๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

อีบุ๊ค (E-Books) : หนังสืออิเล็กทรอกนิกส์พระคำแสนสนุก บทเรียนมิชชั่น“คุณหมอที่เป็นมากกว่าหมอ”  ชีวิตของอาจารย์หมอเฮนรี่ ไบรเดนทอล
บทเรียนนี้จะแสดงให้เด็กๆ เข้าใจว่า
  • เข้าใจว่าความรอดได้รับโดยพระคุณพระเจ้า เพราะความเชื่อ ไม่ใช่โดยการกระทำหรือความดีที่เราทำ
  • ซาบซื้งในพระคุณของพระเจ้า และปรารถนาจะให้ผู้อื่นได้รับพระคุณของพระเจ้าเช่นกัน
  • ตั้งใจที่จะออกไปบอกเล่าเรื่องข่าวดีของพระเยซูให้เพื่อนๆ

 

บทเรียนประกอบไปด้วย บทเรียน

  • ผมต้องการพระเยซู
  • การเดินทางที่ตีมูลค่าไม่ได้
  • ไม่อ่านพระคัมภีร์ ไม่กินข้าว
  • อาจารย์หมอหัวใจนักประกาศ