บทเรียน โมเสส 2 (อีบุ๊ค : eBook)

200.00 ฿

บทเรียนโมเสส 2 จะแสดงให้เด็กๆ เรียนรู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียว  และเด็กๆ เข้าใจว่าพระเจ้าต้องการให้หนูเชื่อฟังพระองค์ เมื่อหนูเชื่อฟังหนูจะได้รับพร

รายละเอียดเพิ่มเติม

อีบุ๊ค (E-Books) : หนังสืออิเล็กทรอกนิกส์พระคำแสนสนุก ฉบับที่ 5 “โมเสส 2”
บทเรียนโมเสส 2 จะแสดงให้เด็กๆ เรียนรู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียว  และเด็กๆ เข้าใจว่าพระเจ้าต้องการให้หนูเชื่อฟังพระองค์ เมื่อหนูเชื่อฟังหนูจะได้รับพร

บทเรียนประกอบไปด้วย บทเรียน

  • บัญญัติสิบประการ
  • ผู้สอดแนมสิบสองคน
  • งูทองสัมฤทธิ์
  • โมเสสแต่งตั้งโยชูวา