บทเรียน โมเสส 1 (อีบุ๊ค : eBook)

200.00 ฿

บทเรียนโมเสส 1 จะแสดงให้เด็กๆ เรียนรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของพระเจ้า และ พระเจ้าสามารถช่วยหนูได้ในยามยากลำบากหรือคับขัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

อีบุ๊ค (E-Books) : หนังสืออิเล็กทรอกนิกส์พระคำแสนสนุก ฉบับที่ 4 “โมเสส 1”
บทเรียนโมเสส 1 จะแสดงให้เด็กๆ เรียนรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของพระเจ้า และ พระเจ้าสามารถช่วยหนูได้ในยามยากลำบากหรือคับขัน

บทเรียนประกอบไปด้วย บทเรียน

  • กำเนิดของโมเสส
  • โมเสส เผชิญหน้ากับพระเจ้า
  • ภัยพิบัติในอียิปต์
  • อิสราเอลข้ามทะเลแดง