ชุดสื่อการสอนคณะข่าวดี ชุดที่ 2 ชีวิตพระคริสต์ 1,2

1,100.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดที่ 2 ชีวิตพระคริสต์ 1,2

ประกอบด้วย

  • ชุดสื่อคณะข่าวดีพร้อมคู่มือ
  • ซีดีเพลง
  • คู่มือบทเรียน “ชีวิตพระคริสต์ 1”
  • คู่มือบทเรียน “ชีวิตพระคริสต์ 2”
  • คู่มือบทเรียนมิชชั่น“กล้าเพื่อพระเจ้า”

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1000 g