ชุดสื่อการสอนคณะข่าวดี ชุดที่ 6 หนังสือไม่มีคำเขียน ,โยชูวา

1,100.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดที่ 6 หนังสือไม่มีคำเขียน , โยชูวา

ประกอบด้วย

  • ชุดสื่อคณะข่าวดีพร้อมคู่มือ
  • ซีดีเพลง
  • คู่มือบทเรียน “หนังสือไม่มีคำเขียน”
  • คู่มือบทเรียน “โยชูวา”
  • คู่มือบทเรียนมิชชั่น “จอห์น เพตั้น”
  • ค่าจัดส่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1000 g