ชุดสื่อการสอนคณะข่าวดี ชุดที่ 7 ผู้วินิจฉัย,กษัติรย์ 5 องค์

1,100.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดที่ 7 ผู้วินิจฉัย,กษัติรย์ 5 องค์

ประกอบด้วย

  • ชุดสื่อคณะข่าวดีพร้อมคู่มือ
  • ซีดีเพลง
  • คู่มือบทเรียน “ผู้วินิจฉัย”
  • คู่มือบทเรียน “กษัตริย์ 5 องค์”
  • คู่มือบทเรียนมิชชั่น “ริงกู”
  • ค่าจัดส่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1000 g