ชีวิตพระคริสต์ 4 (The Life of Christ4) 6 บทเรียน(ภาพสำลี)

600.00 ฿

ชีวิตพระคริสต์ 4 (The Life of Christ4) 6 บทเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชีวิตพระคริสต์ 4 (The Life of Christ4) 6 บทเรียน

  1. ระลึกถึงองค์กษัตริย์
  2. ระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้า
  3. ระลึกถึงการทดลอง
  4. ระลึกถึงการสิ้นพระชนม์
  5. ระลึกถึงการฟื้นพระชนม์
  6. ระลึกถึงการเสด็จมา

ในชุดประกอบด้วย : 

  • ภาพสำลี พร้อม คู่มือ ชุดละ 550 บาท
  • ค่าจัดส่ง 50 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 g