ข้อคิดเห็น

คุณได้ใช้บทเรียนพระคำแสนสนุกใน

ความคิดเห็น
เว็ปไซด์ใช้งานง่าย ค้นหาสิ่งที่ต้องการได้สะดวก
1 แย่มาก2 ควรปรับปรุง3 ก็โอเค4 ดี5 ดีมาก
คำแนะนำ

รูปแบบ สี ภาพน่าสนใจ ทำให้ต้องการค้นหาข้อมูลในหน้าต่อๆไป
1 แย่มาก2 ควรปรับปรุง3 ก็โอเค4 ดี5 ดีมาก
คำแนะนำ

เนื้อหา ข้อมูลมีประโยชน์ สามารถนำไปใช้ได้จริง
1 แย่มาก2 ควรปรับปรุง3 ก็โอเค4 ดี5 ดีมาก
คำแนะนำ

Evaluation
คุณจะแนะนำเว็ปไซด์นี้ให้เพื่อนหรือไม่
แนะนำไม่แนะนำ

บทเรียนพระคำแสนสนุกช่วยในการสอนของคุณอย่างไร

พระพรอื่นๆ ที่อยากจะแบ่งปันกับเรา

ขอขอบคุณมากที่เป็นเสียงสะท้อนให้กับเรา