กษัตริย์นักปฏิรูป

กษัตริย์ที่มีอายุน้อยที่สุดองค์หนึ่งในแผ่นดินยูดาห์ได้ขึ้นครองราชย์ตอนพระองค์อายุได้เพียง 8 ขวบเท่านั้น โยสิยาห์กษัตริย์ยูดาห์ที่ไม่เพียงอายุน้อยที่สุดที่เราควรจดจำชื่อของพระองค์ไว้ แต่กษัตริย์โยสิยาห์ยังเป็นกษัตริย์ที่กระทำในสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้า พระองค์มิได้หันไปทางขวามือหรือซ้ายมือเลย และยิ่งไปกว่านั้น กษัตริย์โยสิยาห์ในวัยหนุ่ม พระคัมภีร์บันทึกไว้ว่า “ก่อนพระองค์ไม่มีพระราชาองค์ใดเหมือนพระองค์ ผู้หันกลับมาหาพระยาเวห์ด้วยสุดจิตสุดใจ และด้วยสุดกำลัง และหลังพระองค์ก็ไม่มีพระราชาองค์ใดขึ้นมาเหมือนพระองค์” (2 พงศ์กษัตริย์ 23:25)

สาเหตุที่พระคัมภีร์กล่าวเช่นนั้นก็เพราะว่า กษัตริย์โยสิยาห์เป็นผู้ปฏิรูป และสั่งให้มีการบูรณะซ่อมแซมพระนิเวศของพระเจ้า และในเวลานั้นเองฮิลคียาห์ปุโรหิตหลวงก็ไปพบหนังสือธรรมบัญญัติเข้าในระหว่างการซ่อมแซม เมื่อโยสิยาห์ได้อ่านหนังสือม้วนนั้นก็ปรจักษ์แจ้งว่าประชาชนของตนทั้งประเทศได้ละเลยและล่วงละเมิดทำบาปต่อพระเจ้ามาเป็นเวลานาน พระองค์จึงรวบรวมประชาชนมาทำพันธสัญญากับพระเจ้าว่าจะกลับใจ และจะรักษากฎเกณฑ์ของพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจ

พระองค์เดินหน้าเอาจริงเอาจังกับการทำลายและกำจัดรูปเคารพ รูปพระต่างชาติ ปูชนียสถานสูง แท่นบูชา ซึ่งเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนสำหรับพระเจ้า พระองค์กวาดล้างปุโรหิตของพระต่างชาติ เทวทาส คนทรง แม่มดหมอผี ทั่วทั้งกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแผ่นดินยูดาห์และสะมาเรีย และในการครองราชย์ปีที่ 18 พระองค์จึงประกาศให้ประชาชนกลับมาถือพิธีปัสการะลึกถึงการไถ่ของพระยาห์เวห์ ซึ่งถูกเลิกร้างไม่มีการถือปัสกาตั้งแต่ในช่วงปลายสมัยของพวกผู้วินิจฉัย พระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าไม่มีกษัตริย์องค์ใดถือรักษาพิธีปัสกาก่อนหน้านี้มาเลย (ไม่แม้แต่กษัตริย์ดาวิด หรือซาโลมอน!!)

ประวัติศาสตร์หน้านี้ทำให้อดคิดไม่ได้ว่า กษัตริย์องค์น้อยซึ่งมีพ่อและปู่ (กษัตริย์มนัสเสห์และกษัตริย์อาโมน) เป็นกษัตริย์ที่ชั่วช้าในสายตาของพระเจ้า ได้รับอิทธิพลดีมาจากใคร ผู้ใดที่สอนและช่วยให้พระองค์ใฝ่รู้และแสวงหาพระเจ้า ในเวลาที่แผ่นดินเต็มไปด้วยความชั่วช้า สังคมปนเปื้อนและหลงระเริงไปกับความบาป ถึงอย่างนั้นก็ยังเห็นได้ว่าในแผ่นดินก็ยังไม่หมดสิ้นคนที่ยังแสวงหาพระเจ้าอยู่ คนที่ยังสัตย์ซื่อและส่งต่อคำพยานเรื่องราวฤทธิ์เดชของพระเจ้าไปยังรุ่นต่อๆ ไป ด้วยเหตุนี้เองอยากหนุนใจคุณครูว่า อย่าให้เราเมื่อยล้าในการกระทำดี และอย่าให้เราหยุดสอนเรื่องราวของพระเจ้าแก่คนรุ่นต่อจากเรา เพราะเราไม่รู้ว่าอาจจะมีโยสิยาห์ตัวน้อยๆ นั่งฟังเราอยู่ก็ได้

(สนใจอ่านเรื่องราวของโยสิยาห์เพิ่มเติมได้ที่ 2 พงศ์กษัตริย์ บทที่ 22-23; 2 พงศาวดาร 34-35)