การถวายให้กับพระเจ้า และการให้, แบ่งปันผู้อื่นตามหลักการของพระคัมภีร์นั้น มันช่างสวนทางกับตรรกะทางคณิตศาสตร์ และกระแสของโลกนี้เหลือเกิน เมื่อเราคิดว่าเราจะต้องควักเงินของเราออกจากกระเป๋า ความเข้าใจแบบมนุษย์ของเราก็จะใช้คำว่า หักออก หรือลบออกจากจำนวนเงินที่เรามีอยู่ แต่สำหรับพระเจ้าแล้ว พระคัมภีร์กล่าวยืนยันหลายต่อหลายครั้งว่า “ยิ่งให้ ยิ่งได้” พระเจ้าท้าทายให้ลองดูว่าพระเจ้าจะเทพรของพระองค์แก่ผู้ให้ด้วยสมัครใจ เต็มใจ ใจกว้างขวางอย่างไร? พระองค์ปรารถนาท่าทีและหัวใจในการให้มากกว่ามูลค่าของทรัพย์สินที่ให้

วันนี้ ให้เด็กๆ ฝึกฝนความเชื่อของเขาในเรื่องของการถวายและการให้ รู้จักวางแผนในการให้ (ด้วยคิดหมายไว้ในใจ และตามความสามารถของตน) ให้ด้วยท่าทีของการเชื่อฟังทำตามคำสั่งของพระเจ้า และการตอบแทนของพระเจ้าคือพระพรท่วมท้น ดังที่พระคัมภีร์กล่าวว่า “แบบยัดสั่นแน่นพูนล้นเต็มหน้าตักของท่าน”

เอกสารศึกษาพระคัมภีร์​ด้วยตัวเองสำหรับเด็ก

“อย่าให้ผู้มีปัญญาอวดสติปัญญาของตน  แต่ให้ผู้อวดอวดสิ่งนี้ คือการที่เขาเข้าใจและรู้จักเราว่าเราคือพระยาห์เวห์ ผู้สำแดงความรักมั่นคง ความยุติธรรมและความชอบธรรมในโลก เพราะเราพอใจในสิ่งเหล่านี้” เยเรมีย์ 9:23-24

การอ่านพระคัมภีร์ทำให้เราเข้าใจและรู้จักพระเจ้ามากขึ้น  และพระเจ้าพอใจมากที่ลูกของพระองค์ตั้งใจและปรารถนาที่จะรู้จักพระองค์

แผนการอ่านพระคัมภีร์แบบง่ายๆ

“อย่าให้ผู้มีปัญญาอวดสติปัญญาของตน  แต่ให้ผู้อวดอวดสิ่งนี้ คือการที่เขาเข้าใจและรู้จักเราว่าเราคือพระยาห์เวห์ ผู้สำแดงความรักมั่นคง ความยุติธรรมและความชอบธรรมในโลก เพราะเราพอใจในสิ่งเหล่านี้” เยเรมีย์ 9:23-24

การอ่านพระคัมภีร์ทำให้เราเข้าใจและรู้จักพระเจ้ามากขึ้น  และพระเจ้าพอใจมากที่ลูกของพระองค์ตั้งใจและปรารถนาที่จะรู้จักพระองค์

กษัตริย์ที่มีอายุน้อยที่สุดองค์หนึ่งในแผ่นดินยูดาห์ได้ขึ้นครองราชย์ตอนพระองค์อายุได้เพียง 8 ขวบเท่านั้น โยสิยาห์กษัตริย์ยูดาห์ที่ไม่เพียงอายุน้อยที่สุดที่เราควรจดจำชื่อของพระองค์ไว้ แต่กษัตริย์โยสิยาห์ยังเป็นกษัตริย์ที่กระทำในสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้า พระองค์มิได้หันไปทางขวามือหรือซ้ายมือเลย และยิ่งไปกว่านั้น กษัตริย์โยสิยาห์ในวัยหนุ่ม พระคัมภีร์บันทึกไว้ว่า “ก่อนพระองค์ไม่มีพระราชาองค์ใดเหมือนพระองค์ ผู้หันกลับมาหาพระยาเวห์ด้วยสุดจิตสุดใจ และด้วยสุดกำลัง และหลังพระองค์ก็ไม่มีพระราชาองค์ใดขึ้นมาเหมือนพระองค์” (2 พงศ์กษัตริย์ 23:25)

สาเหตุที่พระคัมภีร์กล่าวเช่นนั้นก็เพราะว่า กษัตริย์โยสิยาห์เป็นผู้ปฏิรูป และสั่งให้มีการบูรณะซ่อมแซมพระนิเวศของพระเจ้า และในเวลานั้นเองฮิลคียาห์ปุโรหิตหลวงก็ไปพบหนังสือธรรมบัญญัติเข้าในระหว่างการซ่อมแซม เมื่อโยสิยาห์ได้อ่านหนังสือม้วนนั้นก็ปรจักษ์แจ้งว่าประชาชนของตนทั้งประเทศได้ละเลยและล่วงละเมิดทำบาปต่อพระเจ้ามาเป็นเวลานาน พระองค์จึงรวบรวมประชาชนมาทำพันธสัญญากับพระเจ้าว่าจะกลับใจ และจะรักษากฎเกณฑ์ของพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจ

พระองค์เดินหน้าเอาจริงเอาจังกับการทำลายและกำจัดรูปเคารพ รูปพระต่างชาติ ปูชนียสถานสูง แท่นบูชา ซึ่งเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนสำหรับพระเจ้า พระองค์กวาดล้างปุโรหิตของพระต่างชาติ เทวทาส คนทรง แม่มดหมอผี ทั่วทั้งกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแผ่นดินยูดาห์และสะมาเรีย และในการครองราชย์ปีที่ 18 พระองค์จึงประกาศให้ประชาชนกลับมาถือพิธีปัสการะลึกถึงการไถ่ของพระยาห์เวห์ ซึ่งถูกเลิกร้างไม่มีการถือปัสกาตั้งแต่ในช่วงปลายสมัยของพวกผู้วินิจฉัย พระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าไม่มีกษัตริย์องค์ใดถือรักษาพิธีปัสกาก่อนหน้านี้มาเลย (ไม่แม้แต่กษัตริย์ดาวิด หรือซาโลมอน!!)

ประวัติศาสตร์หน้านี้ทำให้อดคิดไม่ได้ว่า กษัตริย์องค์น้อยซึ่งมีพ่อและปู่ (กษัตริย์มนัสเสห์และกษัตริย์อาโมน) เป็นกษัตริย์ที่ชั่วช้าในสายตาของพระเจ้า ได้รับอิทธิพลดีมาจากใคร ผู้ใดที่สอนและช่วยให้พระองค์ใฝ่รู้และแสวงหาพระเจ้า ในเวลาที่แผ่นดินเต็มไปด้วยความชั่วช้า สังคมปนเปื้อนและหลงระเริงไปกับความบาป ถึงอย่างนั้นก็ยังเห็นได้ว่าในแผ่นดินก็ยังไม่หมดสิ้นคนที่ยังแสวงหาพระเจ้าอยู่ คนที่ยังสัตย์ซื่อและส่งต่อคำพยานเรื่องราวฤทธิ์เดชของพระเจ้าไปยังรุ่นต่อๆ ไป ด้วยเหตุนี้เองอยากหนุนใจคุณครูว่า อย่าให้เราเมื่อยล้าในการกระทำดี และอย่าให้เราหยุดสอนเรื่องราวของพระเจ้าแก่คนรุ่นต่อจากเรา เพราะเราไม่รู้ว่าอาจจะมีโยสิยาห์ตัวน้อยๆ นั่งฟังเราอยู่ก็ได้

(สนใจอ่านเรื่องราวของโยสิยาห์เพิ่มเติมได้ที่ 2 พงศ์กษัตริย์ บทที่ 22-23; 2 พงศาวดาร 34-35)

เดือนแห่งรัก

“ข้าพระองค์ปิติยินดีในพระบัญญัติของพระองค์ ซึ่งข้าพระองค์รัก” สดุดี 119:47

การปลูกฝังนิสัยให้เด็กมีหัวใจรักพระคำของพระองค์ ปิติยินดีในการได้อ่าน ได้ฟัง ได้จดจำพระคำของพระองค์ น่าจะเป็นสิ่งที่คุณครูให้ความสำคัญมาเป็นลำดับต้นๆ ปฏิทินเฝ้าเดี่ยวสำหรับเด็กในเดือนนี้สามารถเป็นเหมือนพลั่วพรวนดินในหัวใจของเด็กๆ เตรียมหัวใจของเขาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สอนให้พวกเขารู้ว่า พระเจ้ารักเขาเพียงไรและพระองค์ต้องการให้เขารักกันและกันให้มาก เพื่อคนทั้งปวงจะเห็นว่าเขาเป็นสาวกของพระองค์ “รักพระคำของพระเจ้า อ่านพระคำของพระองค์”

การเฝ้าเดี่ยว คือ การใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าทุกวัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระเจ้ามากขึ้น  เด็กๆ เองก็ควรที่จะใช้เวลาในแต่ละวันอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ เพื่อจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้น รู้จักความรักของพระเจ้ามากขึ้น และรู้จักแผนการของพระเจ้าในชีวิตของเรามากขึ้น

ปฏิทินอ่านพระคัมภีร์ “คริสตมาส”

คริสตมาส เทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองการบังเกิดของพระเยซู พระคัมภีร์หลายตอนที่กล่าวถึงพระสัญญาของพระเจ้าต่อผู้ที่รอคอยพระองค์ ในเพลงคร่ำครวญ 3:25-26 กล่าวว่า “พระเจ้าทรงดีต่อคนทั้งปวงที่คอยท่าพระองค์อยู่ และทรงดีต่อคนที่แสวงหาพระองค์” อิสยาห์ 30:18 พระเจ้าประทานสัญญาแก่คนอิสราเอลว่า “เพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรม ผู้ที่คอยท่าพระองค์จะได้รับพระพร”

ปฏิทินเฝ้าเดี่ยว “คริสตมาส” ได้รวบรวมข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับข่าวประเสริฐเรื่องความรอดผ่านทางพระเยซูไว้ โดยเริ่มจาก

  • วันที่ 1-5 ความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์
  • วันที่ 6-11 ความบาปที่ทำให้มนุษย์ถูกตัดขาดจากพระเจ้า
  • วันที่ 12-18 การเสด็จมาบังเกิดของพระผู้ช่วยให้รอดซึ่งเป็นความหวังของมวลมนุษย์
  • วันที่ 19-22 พระเยซูยอมสละชีวิตตายแทนมนุษย์
  • วันที่ 23-24 ผู้ที่เชื่อพระเยซูจะได้รับชีวิตนิรันดร์

“เรารอคอยผู้ช่วยให้รอดของเรา ซึ่งจะเสด็จมาจากสวรรค์คือพระเยซูคริสต์เจ้า” (ฟิลิปปี 3:20) อาเมน!

พระธรรมสดุดี 95 มาชวนเด็กๆ ให้เข้ามาสรรเสริญพระเจ้าด้วยกัน

..ให้เราเข้ามาอยู่ต่อหน้าพระเจ้า ด้วยการขอบพระคุณ..

..ให้เราโห่ร้องด้วยความชื่นบานถวายแด่พระองค์ด้วยบทเพลงสรรเสริญ..

เพราะพระยาห์เวห์เป็นพระเจ้าใหญ่ยิ่ง

และเป็นกษัตริย์ใหญ่ยิ่งเหนือพระทั้งหลาย.. เอเมน

ปฏิทินเฝ้าเดี่ยว "ครอบครัวของพระเจ้า"

เฝ้าเดี่ยว คือการใช้เวลากับพระเจ้าเป็นการส่วนตัว ผ่านการอ่านพระคัมภีร์และฟังเสียงของพระเจ้า การพูดคุยอธิษฐาน สร้างสัมพันธ์สนิทกับพระองค์ วันนี้เรามาช่วยกันสร้างเด็กๆ ของเราให้รักการเข้าเฝ้าพระเจ้า และฝึกทำให้เป็นกิจวัตรประจำวัน เป็นนิสัยที่ขาดไม่ได้ในชีวิตของเด็กๆ กัน

พระเยซู ผู้มีชัยเหนือความตาย เข้าสู่การเริ่มต้นปีใหม่ของไทย

อีสเตอร์ปี 2020 ตรงกับวันที่ 12 เมษายน หนึ่งวันก่อนวันสงกรานต์ของประเทศไทย

อีสเตอร์ปี 2020 เป็นวันที่จะต้องถูกจดจำและจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของเกือบทุกประเทศทั่วโลก เพราะ..

อีสเตอร์ปี 2020 เป็นวันที่ผู้เชื่อแต่ละครอบครัวจะมีโอกาสเฉลิมฉลองการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์ที่บ้าน ไม่ใช่ในตัวอาคารคริสตจักร, กับครอบครัวญาติพี่น้องใกล้ชิด ไม่ใช่กับสมาชิกคริสตจักร ดังนั้น..

อีสเตอร์ปี 2020 ชวนคุณครู คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง พิมพ์ปฏิทินอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันทั้งครอบครัวนี้ ฉวยโอกาสที่เรามีเวลาอยู่ใกล้ชิดกัน มารวมกันเฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์ เฉลิมฉลองการตายและเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูคริสต์ด้วยกัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้ด้วยการใคร่ครวญพระคำของพระเจ้าในหนังสือยอห์นจนถึงเช้าวันอีสเตอร์ และใช้เวลาในช่วงสงกรานต์มาร่วมกันท่องพระคำของพระเจ้า “พระเยซูเป็น…” วันละหนึ่งข้อ เพื่อให้พระเจ้านำทางชีวิตของครอบครัวของเราในปีที่จะมาถึง

อีสเตอร์ปี 2020 จะเป็นอีสเตอร์ที่มีความหมายในครอบครัวของท่านอย่างมากมาย หากท่านได้ใช้เวลาอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันในครอบครัวเพื่อเฉลิมฉลองพระเยซู

อย่าปล่อยให้ใครหรืออะไรมาขโมย.. สิ่งที่พระเยซูทรงทำสำเร็จแล้วบนไม้กางเขนไปจากชีวิตของท่าน!