สนับสนุนงานของเรา

พระคำแสนสนุกดำเนินการโดยไม่หวังผลกำไร แต่มุ่งหวังเพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างงานสอนพระคำของพระเจ้าให้แก่เด็กไทย การสนับสนุนของท่านจะนำไปช่วยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำบทเรียน ภาพประกอบพระคัมภีร์ที่น่าดึงดูดความสนใจเด็ก และผลิตบทเรียนให้แก่คริสตจักรท้องถิ่นและคริสเตียนไทยได้ใช้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดบนเว็ปไซด์

การสนับสนุนของท่าน เพื่อช่วยให้เด็กไทยรักการเรียนรู้พระวจนะคำของพระเจ้าและมีชีวิตที่เกิดผล
     บัญชีธนาคารกรุงเทพฯ สาขาสันป่าข่อย จ.เชียงใหม่
     เลขบัญชี: 253-4-70898-3
     ชื่อ: นางรัตนา ทิสเดล และ นส.จิ่งก่อ  แซ่หย่าง

ท่านสามารถสนับสนุนเราด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานของท่านบนเว็บไซด์ของเรา

ดูรายละเอียดการจัดวางและอัตราโฆษณา ได้ที่นี่ CLICK!

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการสนับสนุนงานของเรา สามารถติดต่อ :
     นางรัตนา ทิสเดล
     EMAIL : WonderfulWordProject@gmail.com