อรรจนันท์ เจริญศิริ

มกราคม 14, 2022

ปฏิทินเฝ้าเดี่ยวสำหรับเด็ก : สดุดี 119

การเฝ้าเดี่ยว คือ การใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าทุกวัน เพื […]

อรรจนันท์ เจริญศิริ

มีนาคม 11, 2020

ปฏิทินเฝ้าเดี่ยวสำหรับเด็ก : สุภาษิต

การเฝ้าเดี่ยว คือ การใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าทุกวัน เพื […]

อรรจนันท์ เจริญศิริ

กันยายน 11, 2019

เรื่องราวในพระคัมภีร์เป็นเรื่องจริงหรือนิทาน?

“เอาเด็กๆ มารวมกันตรงนี้ วันนี้ครูมีนิทานสนุกๆ จะมาเล่า […]

อรรจนันท์ เจริญศิริ

กันยายน 7, 2018

รัตนา ทิสเดล

สิงหาคม 24, 2018
1 2