อบรมการสอนเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ ระดับที่ 1 วันที่ 26-30 มีนาคม 2018

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม TCE1 การสอนเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ ระดับ 1 เป็นการอบรมเพื่อนำเด็กในฝ่ายวิญญาณ ซึ่งมีเนื้อหาที่น่าสนใจและสามารถนำไปใช้ได้อย่างเกิดผล ติดต่อเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่

ซีอีเอฟ เชียงใหม่

9/42 ถ.กุหลาบ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

Email : cefcm1997@gmail.com

โทร : 053-262770, 081-7837043, 085-8643946