ครูขา หนูกลัว!!

ครูขา หนูกลัว!!

“ตอนกลางคืนหนูกลัวผี ตอนนอนต้องเปิดไฟนอน หนูจะทำยังไงดี??” คุณครูจะช่วยตอบคำถามเด็กน้อยคนนี้อย่างไรดี??

ถ้าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเด็กแล้ว แน่นอนพระองค์ต้องการให้เด็กๆ พ้นจากความกลัว โดยเฉพาะกลัวผีและวิญญาณที่เด็กมองไม่เห็นแต่ยังกลัว เพราะสังคมและความเชื่อของคนไทยมักวนเวียนอยู่ไม่ไกลจากสิ่งเหล่านี้ คุณครูควรหลีกเลี่ยงที่จะทำให้เด็กรู้สึกด้อยด้วยคำพูด เช่น “เป็นคริสเตียนตั้งนานแล้ว ทำไมยังกลัวผี” หรือ “อะไรโตป่านนี้แล้วยังกลัวผีอีกเหรอ” แต่เราน่าจะถือโอกาสนี้แนะนำและช่วยหนุนใจเด็กให้เขาเข้าใจว่า “เขาเป็นใครในพระคริสต์” และ “เขาเป็นของใคร มีสิทธิพิเศษอย่างไรในการเป็นลูกของพระเจ้า”

นี่เป็นพระคัมภีร์บางข้อที่คุณครูสามารถให้เด็กอ่านและดูไปพร้อมกับคุณครู

สดุดี 4:8 ข้าพระองค์จะเอนกายลงนอนหลับอย่างเป็นสุข ข้าแต่พระยาห์เวห์ เพราะพระองค์เท่านั้นที่ทรงทำให้ข้าพระองค์อาศัยอยู่อย่างปลอดภัย

สดุดี 56:3 เมื่อข้าพระองค์กลัว ข้าพระองค์วางใจในพระองค์

สดุดี 23:4 แม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามัจจุราช ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์

ฮีบรู 13:6 องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่กลัว ใครจะทำอะไรกับข้าพเจ้าได้เล่า?

“เมื่อหนูต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของหนู หนูเป็นครอบครัวของพระเจ้า เป็นลูกของพระองค์ และพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะอยู่กับหนูทุกๆ ที่และทุกเวลา เมื่อหนูเข้านอนในเวลากลางคืน หนูจะจดจำไว้ว่า หนูไม่ได้อยู่คนเดียว แต่พระเจ้าอยู่กับหนู พระองค์จะเป็นผู้ดูแลและปกป้องหนู แม้ในเวลาที่หนูนอนหลับ พระเจ้ามีอำนาจและมีฤทธานุภาพมากกว่าผีตัวไหนๆ เพราะฉะนั้นหนูสามารถวางใจและพักผ่อนภายใต้การปกป้องของพระองค์ได้แน่นอน”

“เมื่อหนูกลัว หนูสามารถอธิษฐานบอกกับพระเจ้าได้ว่า พระเจ้าข้าหนูกลัว และขอพระเจ้าจะช่วยหนูให้หนูมีความกล้าหาญ และหนูสามารถท่องข้อพระคัมภีร์ที่เราอ่านไปด้วยกัน หรือหนูสามารถใช้เป็นคำอธิษฐานของหนูได้”

อีกสิ่งหนึ่งที่คุณครูสามารถช่วยแนะนำเด็กๆ ได้คือ กฎของการทดแทน เมื่อไหร่ที่เด็กรู้สึกกลัว ต้องบอกกับตัวเองให้หันเหไปคิดถึงเรื่องอื่นๆ เช่น การขอบคุณพระเจ้าสำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ทำที่โรงเรียนในวันนั้น การปฏิเสธไม่ดูหนังผี หรือฟังเพื่อนเล่าเรื่องผี เพื่อรักษาจิตใจของตนไม่ให้วนเวียนกับเรื่องผี เด็กอาจจะร้องเพลง หรืออ่านพระคัมภีร์ก่อนนอน การใส่พระคำของพระเจ้าไว้ในใจของเด็กเป็นกฏของการทดแทนที่ดีเยี่ยมอีกอย่างหนึ่งในการไล่ความกลัวออกจากจิตใจ

(หากเด็กยังไม่เคยต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด เขาเองไม่มีสิทธิ์ในคำสัญญาต่างๆ ของพระเจ้าต่อผู้ที่เชื่อในพระองค์ นี่เป็นโอกาสดีที่คุณครูอาจเชิญชวนท้าทายเด็ก ให้เห็นว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่และมีอำนาจเหนือผีและวิญญาณใดๆ และพระเจ้าสัญญาที่จะปกป้องดูแลคนที่ตัดสินใจที่จะติดตามพระองค์ หากเขาต้องการได้รับสิทธิ์ที่จะเป็นครอบครัวของพระเจ้า เขาต้องเชื่อและไว้วางใจพระเยซู แล้วเขาจะได้รับสิทธิเป็นครอบครัวของพระเจ้าและเป็นลูกของพระองค์)