หัวใจแห่งการขอบพระคุณ

พระธรรมสดุดี 95 มาชวนเด็กๆ ให้เข้ามาสรรเสริญพระเจ้าด้วยกัน

..ให้เราเข้ามาอยู่ต่อหน้าพระเจ้า ด้วยการขอบพระคุณ..

..ให้เราโห่ร้องด้วยความชื่นบานถวายแด่พระองค์ด้วยบทเพลงสรรเสริญ..

เพราะพระยาห์เวห์เป็นพระเจ้าใหญ่ยิ่ง

และเป็นกษัตริย์ใหญ่ยิ่งเหนือพระทั้งหลาย.. เอเมน