กษัตริย์ที่มีอายุน้อยที่สุด

โยอาชขึ้นครองราชย์เมื่ออายุเพียง 7 พรรษา แต่ใช่ว่าชีวิตของพระองค์ก่อนขึ้นครองราชย์จะมีชีวิตเป็นเจ้าชายที่สุขสบายอย่างบรรดาเชื้อพระวงศ์อื่นๆ ตอนที่กษัตริย์อาหัสยาห์ พระบิดาของโยอาชสิ้นพระชนม์ พระนางอาธาลิยาห์ (แม่ของกษัตริย์อาหัสยาห์ ย่าของโยอาช) ได้ขึ้นยึดอำนาจและตั้งต้นทำลายเชื้อพระวงศ์ทั้งสิ้น ในเวลานั้นโยอาชยังเป็นทารกและน้องสาวของอาหัสยาห์ได้ช่วยชีวิตของโยอาชและพี่เลี้ยงไว้ด้วยการเอาพระองค์ไปซ่อนไว้ในพระวิหารกับปุโรหิตเยโฮยาดา จนอายุได้ 7 พรรษาเยโฮยาดาและบรรดาเหล่าทหารจึงได้ช่วยยึดบัลลังค์คืนให้กับโยอาช

เมื่อกษัตริย์โยอาชเติบโตขึ้น พระองค์มีคำสั่งให้มีการซ่อมแซมบูรณะพระวิหารของพระยาห์เวห์ พระองค์ทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าตลอดชั่วชีวิตของปุโรหิตเยโฮยาดา ผู้ที่ได้ช่วยชีวิตและดูแลพระองค์เมื่อยังทรงพระเยาว์ แต่เป็นที่น่าเสียดายหลังจากเยโฮยาดาเสียชีวิต โยอาชก็เริ่มไปฟังเสียงบรรดาเจ้านายแห่งยูดาห์ ละไปจากทางของพระเจ้าและหันไปกราบไหว้รูปเคารพ เมื่อเศคาริยาห์บุตรของเยโฮยาดามากล่าวตักเตือนจึงถูกพระราชาปลิดชีพโดยไม่ได้ระลึกถึงบุญคุณของเยโฮยาดาเลย บั้นปลายชีวิตของกษัตริย์โยอาชก็เป็นไปตามคำพูดก่อนตายของเศคาริยาห์ว่า “ขอพระยาห์เวห์ทอดพระเนตรและแก้แค้น” พระองค์ถูกพวกข้าราชการของพระองค์ปลงพระชนม์บนที่บรรทมของพระองค์เอง

(ติดตามเรื่องราวน่าตื่นเต้นนี้ได้จาก 2 พงศ์กษัตริย์ บทที่ 11-12; 2 พงศาวดาร 22:10-24:27)