“ครอบครัวของพระเจ้า”

ปฏิทินเฝ้าเดี่ยว "ครอบครัวของพระเจ้า"

เฝ้าเดี่ยว คือการใช้เวลากับพระเจ้าเป็นการส่วนตัว ผ่านการอ่านพระคัมภีร์และฟังเสียงของพระเจ้า การพูดคุยอธิษฐาน สร้างสัมพันธ์สนิทกับพระองค์ วันนี้เรามาช่วยกันสร้างเด็กๆ ของเราให้รักการเข้าเฝ้าพระเจ้า และฝึกทำให้เป็นกิจวัตรประจำวัน เป็นนิสัยที่ขาดไม่ได้ในชีวิตของเด็กๆ กัน